Headerafbeelding
Afspraak met verpleegkundig specialist Longgeneeskunde
Onderzoek

Mutatieonderzoek bij longkanker

Bij een mutatieonderzoek onderzoeken we of er in de tumor sprake is van bepaalde mutaties.

U heeft kort geleden gehoord dat er bij u sprake is van longkanker. De komende periode zal spannend voor u zijn.

Voordat u een behandeling krijgt, is verder onderzoek nodig: een zogenaamde mutatieanalyse. Hier leest u meer over dit onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code ONC-244
Laatste revisie: 21 juli 2021 - 16:54
Hoe verloopt het onderzoek?

Mutatieonderzoek bij longkanker

Waarom krijgt u een mutatieonderzoek?

Op basis van de uitslag van het mutatieonderzoek, kan de longarts vaststellen of de tumor mogelijk gevoelig is voor bepaalde doelgerichte of immunotherapie behandelingen.

Er zijn verschillende soorten middelen die onder doelgerichte behandeling vallen. Doelgerichte middelen hebben een specifieke werking. Ze proberen om kankercellen meer doelgericht te remmen in hun groei en hierbij minder schade aan te richten bij gezonde cellen.

Immuuntherapie richt zich op het actief maken van het eigen afweersysteem. Hierdoor worden tumorcellen aangevallen.

Zowel doelgerichte therapie als immunotherapie kunnen als enige behandeling worden gegeven of in combinatie met andere behandelingen, bijvoorbeeld chemotherapie.

Tijdens het onderzoek

Bij een mutatieanalyse onderzoeken we of er in de tumor, die bij u gevonden is, sprake is van bepaalde mutaties. Mutaties zijn veranderingen in de eigenschap van een cel. Er zijn meerdere vormen van mutaties bekend, zoals EGFR, KRAS, BRAF, PD-L1, PD-1, ROS, ERBB2 of ALK mutatie. 

Het mutatieonderzoek gebeurt door de oncoloog samen met de afdeling Moleculaire Diagnostiek. We gebruiken hiervoor (eerder) afgenomen tumormateriaal.

Het duurt 2 weken voor de uitslag van het onderzoek bekend is en de arts uw behandeling kan bepalen. Natuurlijk is het voor u lastig om lang te wachten op de uitslag.

Afhankelijk van de uitslag, start binnen een paar dagen de behandeling met chemotherapie en/of doelgerichte therapie en/of immunotherapie. U bent dus verzekerd van de optimale behandeling voor uw specifieke situatie.

Heeft u vragen over dit onderzoek? Stel die dan gerust aan de longarts of de verpleegkundig specialist. U kunt hen bereiken via de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.