Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Onderzoek

Meting van spierweefsel (bio-impedantiemeting)

Met een bio-impedantiemeting beoordelen we wat uw spiermassa op dit moment is.

Bij COPD-patiënten is een goed lichaamsgewicht en een goede samenstelling van de lichaamsmassa belangrijk. Bij veel COPD-patiënten neemt de hoeveelheid spierweefsel af. Daardoor kunnen zij hun dagelijkse activiteiten minder goed volhouden. Voor uw conditie en inspanningsmogelijkheden is het belangrijk om zo veel mogelijk spiermassa te behouden en/of deze te vergroten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-075
Laatste revisie: 16 januari 2024 - 13:58
Hoe verloopt het onderzoek?

Meting van spierweefsel (bio-impedantiemeting)

 • Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.
 • Het is belangrijk dat u geen sieraden draagt. Metalen voorwerpen hebben namelijk invloed op de meting. Wij raden u aan om uw sieraden thuis te laten.
 • Tijdens de meting plakt de longfunctieanalist plakkers op uw voet. Daarom moet uw voet bloot zijn. Houdt u hier rekening mee met uw kleding. Denk hierbij aan panty’s en steunkousen.

Wanneer kan het onderzoek niet doorgaan?

Dit onderzoek kan niet doorgaan als u:

 • zwanger bent;
 • een pacemaker heeft;
 • een geïmplanteerde defibrillator (ICD) heeft.

Geef dit dan door aan uw arts.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken. Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Tijdens het onderzoek

 • Een longfunctieanalist voert het onderzoek uit.
 • Voor het onderzoek meet de longfunctieanalist uw lengte en gewicht.
 • Daarna gaat u op een onderzoekstafel liggen.
 • De longfunctieanalist sluit u aan op de bio-impedantiemeter. Daarvoor krijgt u 2 elektroden op uw hand en 2 op uw voet. Hierdoor worden hele kleine stroompjes geleid. U voelt hier niets van.
 • De bio-impedantiemeter meet hoe uw lichaamsmassa is samengesteld en berekent wat uw spiermassa is. Oftewel vetvrije massa-index: VVM-index.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts of diëtist te horen bij uw volgende afspraak. Dit kan een bel afspraak zijn of op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Heeft u nog vragen, stelt u deze dan gerust. Voor en tijdens het onderzoek heeft u daar genoeg ruimte voor. U kunt ook bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde (073) 553 24 63.