Headerafbeelding
Patiënt krijgt een longfunctieonderzoek
Onderzoek

Meting van de maximale ademspierkracht

Bij een onderzoek van de maximale ademspierkracht meten we de kracht van uw in- en uitademingsspieren.

Dit onderzoek wordt ook wel de MIP/MEP-meting genoemd. MIP staat voor Maximal Inspiratory Pressure (maximale spierkracht inademingsspieren) en MEP voor Maximal Expiratory Pressure (maximale spierkracht uitademingsspieren).

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-095
Laatste revisie: 21 juni 2024 - 11:57
Hoe verloopt het onderzoek?

Meting van de maximale ademspierkracht

  • Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U mag uw medicijnen gewoon innemen.
  • Heeft u in de 6 weken voor het onderzoek een medische ingreep gehad? Bel dan voor het onderzoek naar de polikliniek Longgeneeskunde om dit door te geven.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken. Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Voor het onderzoek

De longfunctieanalist legt u uit wat er gaat gebeuren en wat er van u verwacht wordt tijdens het onderzoek.

Tijdens het onderzoek

  • U gaat op een stoel zitten.
  • U neemt een mondstuk in uw mond. Dit mondstuk is verbonden met het longfunctieapparaat. Op uw neus krijgt u een klemmetje.
  • Om de kracht van de inademingsspieren te meten, vraagt de longfunctieanalist u om een aantal keer zover mogelijk uit te ademen en daarna zo krachtig mogelijk in te ademen tegen een gesloten klep.
  • Om de kracht van de uitademingsspieren te meten, vraagt de longfunctieanalist u om een aantal keer zo diep mogelijk in te ademen en daarna zo krachtig mogelijk uit te ademen tegen een gesloten klep.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts bij uw volgende afspraak. Dit kan een telefonische afspraak zijn of op de polikliniek.

Dan kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 24 63. Ook voor en na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.