Onderzoek

Meten van taalvaardigheden met de CELF-4-NL

De CELF-4-NL is een test voor het meten van de taalvaardigheden. Met deze test kunnen we nagaan of uw zoon of dochter een taalprobleem heeft.

De test helpt ons om:
• een beschrijving te geven van de aard van het taalprobleem;
• na te gaan of een behandeling heeft geholpen;
• eventueel te beoordelen of er sprake is van een onderliggend probleem.

CELF-4-NL staat voor Clinical Evaluation of Language Fundamentals – 4e editie - Nederlands.

De test is bedoeld voor kinderen en jong-volwassenen van 5 tot 21 jaar. De test wordt afgenomen door logopedisten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee voor uw kind?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, JBZ-patiëntenpas en het Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw kind. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Controleer de zorgverzekering van uw kind

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar en hun ouders kunnen niet inloggen in het dossier van het kind in MijnJBZ. Wilt u informatie in het dossier inzien? Dan kunt u mogelijk een machtiging voor uw kind aanvragen. Kijk voor de actuele informatie op www.mijnjbz.nl/machtiging.

Betrokken afdelingen

Code REV-212
Laatste revisie: 21 oktober 2020 - 15:18
Hoe verloopt het onderzoek?

Meten van taalvaardigheden met de CELF-4-NL

Wanneer wordt de test gebruikt?

De logopedist gebruikt de CELF-4-NL om de taalontwikkeling in kaart te brengen bij kinderen vanaf een ontwikkelingsleeftijd van vijf jaar. CELF-4-NL maakt gebruik van drie niveaus om duidelijkheid te verkrijgen over eventuele taalproblemen. In principe nemen we alleen niveau 1 af. Daarna beoordelen we of we andere niveaus ook moeten testen.

• Niveau 1 – Is er een taalprobleem?
De logopedist neemt vier verschillende testen af om te komen tot een zogenaamde kernscore. Op deze manier stellen we vast of er sprake is van een taalprobleem.
• Niveau 2 – Op welk gebied heeft het kind een taalprobleem? De aard van het taalprobleem kunnen we nader onderzoeken door aanvullende testen af te nemen.
• Niveau 3 – Zijn er mogelijk ook problemen op andere gebieden?
Op dit niveau onderzoekt de logopedist of er een mogelijk verband bestaat tussen het taalprobleem en onderliggende problemen. We kunnen de test jaarlijks herhalen, om zo de taalontwikkeling te volgen of om het resultaat van de therapie te beoordelen. Als dit gewenst is, vraagt de logopedist vraagt dat aan bij de revalidatiearts.

 

Hoe lang duurt het afnemen van de test?

Hoe lang het afnemen van een test duurt, is per kind verschillend. Het afnemen van niveau 1 van de CELF-4-NL bestaat meestal uit vier keer een half uur of twee keer een uur. De test is niet belastend voor uw kind.

Het resultaat van de test geven we weer in een score op een schaal van 1 tot 20. Een score van 10 is gemiddeld, met een spreiding tussen 7 en 13. De logopedist laat u binnen twee weken na afronding van de test weten wat het resultaat is bij uw kind. Dit gebeurt schriftelijk of telefonisch.

Een volledige beschrijving van dit testinstrument is aanwezig bij de Logopedie. Vraag hier gerust naar bij de logopedist van uw zoon of dochter.