Onderzoek

Meten van de grove motoriek met de GMFM

Met de GMFM meten we de vaardigheden op het gebied van grove motoriek van kinderen met een cerebrale parese (CP). GMFM staat voor Gross Motor Function Measure.

De test is bedoeld om de grofmotorische ontwikkeling van een kind met cerebrale parese te kunnen volgen. Het kind wordt dus met zichzelf vergeleken.

Er bestaat een GMFM-88 en GMFM-66. Deze cijfers staan voor het aantal onderdelen in de test. 

  Hoe verloopt de test?

  Hier vindt u alle belangrijke informatie over de test.

  Betrokken afdelingen

  Code REV-203
  Laatste revisie: 15 december 2020 - 09:45
  Hoe verloopt de test?

  Meten van de grove motoriek met de GMFM

  Voor wie is de test bedoeld?

  De test is bedoeld voor kinderen met cerebrale parese van alle leeftijden. 

  • Bij kinderen onder de 10 jaar nemen we de GMFM een keer per jaar af.
  • Bij kinderen boven de 10 jaar nemen we GMFM eens in de twee jaar af.

  Wat gebeurt er tijdens de test?

  De GMFM-88 meet op vijf verschillende soorten gebieden (dimensies):

  • A: Liggen en omrollen
  • B: Zitten
  • C: Kruipen en knielen
  • D: Staan
  • E: Lopen, Rennen en Springen

  De test wordt afgenomen door de fysiotherapeut. Uw kind krijgt per dimensie verschillende opdrachten, waar de fysiotherapeut een bepaalde score aan geeft.

  Het afnemen van de test duurt 40 tot 60 minuten. Voor sommige kinderen kan dit belastend zijn.

  Wat zijn de testresultaten?

  Per dimensie (A, B, C, D, E) berekenen we een score. Deze rekenen we om naar een percentage. Daarnaast berekenen we een totaal score en percentage.

  De GMFM-66 is gekoppeld aan een digitaal programma. Hiermee kunnen we de ontwikkeling van uw kind in grafieken en scores berekenen. Zo kunnen we de ontwikkeling van uw kind door de tijd heen volgen.                                

  De fysiotherapeut die de test bij uw kind heeft afgenomen, rapporteert dit in de teamverslaglegging en bespreekt het met u tijdens de teambespreking.

  Meer informatie?

  Een volledige beschrijving van dit testinstrument is aanwezig bij de Fysiotherapie. Vraag hier gerust naar bij de fysiotherapeut van uw zoon of dochter.