Headerafbeelding
Borstcentrum
Onderzoek

Mammaprint

MammaPrint® is een gen-expressietest bij borstkanker, waarmee het gedrag van de tumorcellen nauwkeurig in kaart gebracht wordt.

Na de diagnose borstkanker stellen wij u een behandelplan voor dat is afgestemd op u en op de kenmerken van uw borstkanker. Soms is een Mammaprint® van toegevoegde waarde. In dat geval bespreekt uw behandelend arts dit met u. Met de Mammaprint® worden specifieke eigenschappen van uw tumor nog nauwkeuriger in kaart gebracht. Op deze manier kan een betrouwbare voorspelling gedaan worden over het risico dat er uitzaaiingen ontstaan op andere plaatsen in uw lichaam. Met behulp van de MammaPrint® test kan uw arts beter bepalen welke aanvullende behandeling het meest geschikt voor u is.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code CHI-065
Laatste revisie: 13 februari 2024 - 12:12
Hoe verloopt het onderzoek?

Mammaprint

Is de MammaPrint® test voor u zinvol?

Uw behandelend arts bespreekt met u of de MammaPrint® test voor uw situatie nuttig is. De MammaPrint® test kan worden aangevraagd als daar bepaalde aanwijzingen voor zijn. De test kan alleen worden uitgevoerd bij bepaalde tumortypes en bepaalde tumorkenmerken én wanneer de tumor niet uitgezaaid is naar andere organen. De test is dus niet altijd mogelijk. Of u in aanmerking komt voor de MammaPrint® test, wordt in het multidisciplinaire overleg bepaald.

Welke uitslag geeft de MammaPrint® test?

MammaPrint® test geeft inzicht op de kans op uitzaaiingen in de toekomst. Dit is heel belangrijk om te weten, want door uitzaaiingen wordt de kans op overleving kleiner. Met chemotherapie kan de kans op uitzaaiingen minder worden.

Wat betekent een Laag Risico uitslag voor u?

Deze uitslag betekent dat er voor u weinig tot geen winst gehaald wordt uit extra chemotherapie. De kans op uitzaaiingen is zo laag en de overlevingskans zo hoog, dat de arts dan meestal zal besluiten om chemotherapie achterwege te laten.

Wat betekent een Hoog Risico uitslag voor u?

Bij deze uitslag zou u chemotherapie moeten overwegen als extra behandeling, omdat uw overlevingskansen daarmee groter worden. Een ‘Hoog Risico’-uitslag houdt in dat er een grotere kans is dat de tumor zich gaat uitzaaien naar andere delen van uw lichaam.

Zegt de MammaPrint® test ook iets over de erfelijkheid?

Nee, de MammaPrint® test zegt niets over de erfelijkheid. Erfelijkheidsonderzoek wordt uitsluitend op indicatie uitgevoerd door de polikliniek Klinische Genetica. Zo nodig verwijst uw behandelend arts u door naar de polikliniek Klinische Genetica.

Vergoedt mijn verzekering de MammaPrint® test?

De MammaPrint test is op dit moment niet opgenomen in de basisverzekering. Toch vergoeden de meeste verzekeraars de MammaPrint® test. Als u samen met uw arts tot de conclusie komt dat de MammaPrint® test zinvol is, hoeft u de test niet zelf te betalen.

Het kan voorkomen dat u toch een factuur voor de MammaPrint® test thuis gestuurd krijgt. Mocht dit het geval zijn, kunt u de factuur naar uw verzekeraar sturen met het verzoek de factuur te voldoen aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis. U hoeft het bedrag niet zelf voor te schieten.

Heeft u vragen over de vergoeding? Of vergoedt uw zorgverzekeraar de test niet? Dan raden we u aan contact op te nemen met uw casemanager, telefoonnummer:  (073) 553 82 25.

Er wordt een stukje weefsel van de tumor opgestuurd naar het laboratorium van Agendia in Amsterdam. De MammaPrint® test kan uitgevoerd worden op vers weefsel en op in paraffine bewaard weefsel. Hierdoor is het mogelijk om zowel vóór als na de operatie te kiezen voor een MammaPrint® test. Het kan alleen soms zijn dat er niet voldoende tumorcellen in het weefsel aanwezig zijn om de test uit te voeren.

Nadat de multidisciplinaire bespreking heeft plaatsgevonden, vraagt uw arts de MammaPrint® test aan. De uitslag van de MammaPrint® test is na 10 tot 14 werkdagen bekend. De uitslag wordt naar uw behandelend internist-oncoloog gestuurd. Uw behandelend internist-oncoloog bespreekt de uitslag met u.

Wilt u meer weten over de MammaPrint® test? Kijk dan op www.mammaprint.nl of vraag uw casemanager om de informatiefolder van Agendia.