Headerafbeelding
Patiënt rent op loopband onder begeleiding van een fysiotherpeut
Onderzoek

Inspanningsonderzoek (looptest)

Bij een inspanningsonderzoek (looptest) meten we of u het benauwd krijgt tijdens of na inspanning.

Om dit te kunnen meten, is het nodig dat u zes tot acht minuten gaat hardlopen op een loopband. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-018
Laatste revisie: 31 augustus 2021 - 14:18
Hoe verloopt het onderzoek?

Inspanningsonderzoek (looptest)

 • Vier uur voor het onderzoek mag u geen inspanning leveren. Dat betekent dat u niet mag fietsen en sporten. Traplopen doet u rustig aan.
 • Bent u zwanger? Dan kan dit onderzoek niet doorgaan.
 • Heeft u in de zes weken voor het onderzoek een medische ingreep gehad? Bel dan voordat u het onderzoek krijgt de secretaresse van de polikliniek Longgeneeskunde.
 • Wij adviseren u tijdens de looptest gemakkelijke kleding en eventueel sportschoenen te dragen.
 • U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.

Mag u voor het onderzoek uw medicijnen innemen?

Het gebruik van sommige medicijnen kan de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. Daarom is het erg belangrijk dat u weet welke medicijnen u vanaf een bepaalde tijd niet meer mag gebruiken tot aan het onderzoek. 

Als u die toch gebruikt kan het onderzoek niet doorgaan!

Kunt u uw medicijnen niet stoppen omdat u te kortademig bent? Of bent u vergeten om met uw medicijnen te stoppen? Overleg dan telefonisch met de longfunctieanalist, u kunt haar bereiken via de polikliniek Longgeneeskunde.

Medicijnen die u niet mag gebruiken voor het onderzoek:

Eén week voor het onderzoek

 • glycopyrronium
 • Incruse®
 • Seebri®, Spiriva®
 • Tiotropiumbromide, Tiotrus®
 • umecledinium

Drie dagen voor het onderzoek

 • Aerius®, alimemazine, Allerfre®, arivastine, Atarax®, Atarax®
 • cetirizine, Claritine®, clemastine, cyproheptadine
 • desloratadine , dexchloorfeniramine, dimetindeen
 • ebastine
 • Fenistil®, fexofenadine
 • hydroxyzine
 • Kestine®, ketotifen
 • Levocetirizine, loratadine
 • Mistalin®, mizolastine, Mizollen®
 • Nedeltran®
 • oxatomide
 • Periactin®, Phenergan®, Polaramine®, Prevalin®, promethazine
 • Reactine®, Rupafin®, Rupatadine
 • Semprex®
 • Tavegil®, Telfast®, Tinset®
 • Xyzal®
 • Zaditen®, Zyrtec®

De laatste 48 uur voor het onderzoek

 • Daxas®
 • fluticasonfuroaat/vilanterol
 • Hirobriz®
 • indicaterol
 • Onbrez®, olodaterol
 • Relvar®, roflumilast
 • Striverdi®

De laatste 36 uur voor het onderzoek

 • Aclidinium, aclidinium/formoterol, Airflusal Forspiro®, Anoro®, Atimos®
 • budesonide/formoterol, Bufoler®  
 • Duaklir®, Duoresp®
 • Eklira®, elpen
 • Flutiform®, Foradil®, formoterol, Foster®  
 • indacaterol/ glycopyrronium
 • montelukast
 • Oxis®
 • Salmeterol, Seretide®, Serevent®, Singulair®, Spiolto®, Symbicort®
 • tiotropium/olodaterol, Trelegy®, Trimbow®
 • Ultibro®, umeclidinium/vilanterol
 • Xoterna®

De laatste 24 uur voor het onderzoek

 • Lomudal®
 • theofylline, Theolair retard®

De laatste 12 uur voor het onderzoek

 • Atrovent®
 • Berodual®
 • Combivent®
 • Ipramol®, ipratropiumbromide, ipratropium/salbutamol, Ipraxa®

De laatste 6 uur voor het onderzoek

 • aerolin, Airomir® 
 • Bricanyl®
 • salbutamol
 • terbutaline
 • Ventolin®

De volgende medicijnen moet u wel blijven gebruiken

 • aerobec, Alvesco®  
 • beclometason, budesonide
 • ciclesonide
 • Flixotide®, fluticasone
 • larbex steri-neb
 • prednisolon, Pulmicort®
 • Q-var®

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij Longgeneeskunde functieonderzoeken, gebouw C,
verdieping 1, ontvangst 4.

Tijdens het onderzoek

Om te kunnen meten of u benauwd wordt tijdens of na inspanning, is het nodig dat u zes tot acht minuten gaat hardlopen op een loopband. Tijdens deze inspanning meet de longfunctieanalist uw hartslag, via een hartslag- meter om uw borst. Tijdens het onderzoek spoort de longfunctieanalist u aan om uw uiterste best te doen. Dit is belangrijk om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.

Zowel voor als na de inspanning meet de longfunctieanalist uw longfunctie. Als u last heeft van benauwdheid krijgt u een medicijn dat u moet inademen. Dit zorgt ervoor dat de benauwdheid vermindert. De reactie op het medicijn meten we ook met een longfunctietest.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u meteen naar huis.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw longarts te horen, bij uw volgende afspraak. Dit kan een telefonische afspraak zijn of op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u deze dan gerust. Voor en tijdens het onderzoek is er gelegenheid genoeg om uw vragen te beantwoorden.