Headerafbeelding
Onderzoekskamer waar fietstest plaatsvind bij cardiologie
Onderzoek

Fietstest (ergometrie)

Bij een fietstest maakt de laborant een hartfilmpje (E.C.G.) terwijl u zich inspant.

Bij inspanning moet het hart harder werken en heeft het meer behoefte aan energie en zuurstof. Hierdoor zijn afwijkingen in het hart beter zichtbaar bij een hartfilmpje (E.C.G.) tijdens inspanning dan in rust. Met een fietstest kan de cardioloog beoordelen hoe de doorbloeding van uw hartspier is tijdens inspanning.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code CAR-010
Laatste revisie: 13 mei 2024 - 14:25
Hoe verloopt het onderzoek?

Fietstest (ergometrie)

 • Draag makkelijk zittende kleding.
 • Gebruik geen bodylotion of crème op uw borst om storing van het onderzoek te voorkomen.
 • U kunt het beste voor de fietstest nog iets eten.
 • U mag uw medicijnen gewoon innemen. Heeft uw arts iets anders met u afgesproken? Dan houdt u zich daaraan.
 • Zet uw mobiele telefoon uit voor het onderzoek.

Kunt u op de datum van het onderzoek niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 werkdag voor de onderzoeksdatum naar Cardiologie functieonderzoeken, telefoonnummer (073) 553 28 11. Uw plaats wordt dan gebruikt om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden! 

Waar meldt u zich?

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij Cardiologie functieonderzoeken, gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4.

Voor het onderzoek

 • De fietstest gebeurt alleen met de patiënt. Komt u mee als begeleiding wacht dan in de wachtruimte.
 • Tijdens het onderzoek draagt u geen kleding op uw bovenlichaam.
 • Vrouwen mogen hun BH aanhouden. De BH kan wel een beetje nat worden tijdens het onderzoek.
 • De laborant brengt elektroden aan op de huid van uw borst. Soms scheert de laborant op die plaatsen wat borsthaar weg.
 • De laborant maakt uw huid een beetje nat voor een goede geleiding van het systeem. Via kabeltjes zijn de elektroden verbonden met het apparaat dat uw hartritme meet.

Tijdens het onderzoek

 • Het is de bedoeling dat u op een hometrainer een aantal minuten gaat fietsen. Hoe lang u moet fietsen hangt af van uw geslacht, leeftijd en lengte.
 • Iedere minuut verhoogt de laborant de belasting van de fiets. Daardoor moet u steeds zwaarder trappen.
 • Krijgt u tijdens het onderzoek lichamelijke klachten? Vertel dit dan meteen aan de laborant. Het is wel belangrijk dat u niet stopt met fietsen.
 • Tijdens en na het fietsen wordt elke minuut een hartfilmpje gemaakt.
 • Probeer het fietsen zolang mogelijk vol te houden. Bij een maximale inspanning kan de arts de test het beste beoordelen.
 • De laborant meet ook een aantal keer uw bloeddruk op. Het is normaal dat uw bloeddruk door de inspanning stijgt.
 • Als het onderzoek klaar is, moet u nog ongeveer 3 minuten uit fietsen. Hierdoor kan uw bloeddruk weer zakken naar de normale waarden.

Het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten.

Na het onderzoek kunt u douchen of u aan de wastafel wassen. Er is een washandje en een handdoek aanwezig.

Wat zijn de risico's

De kans op ernstige complicaties, zoals een hartstilstand of overlijden, kan bij inspanningsonderzoek als zeer klein worden beschouwd. Minder ernstige complicaties komen vaker voor maar zijn in het algemeen zonder gevolgen.

Het is niet mogelijk om u meteen een uitslag van het onderzoek te geven. U krijgt daarom de uitslag van de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Dit kan uw behandelend cardioloog zijn of uw huisarts.

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze voor het onderzoek stellen. U kunt ook bellen naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 60 40.