Headerafbeelding
Patiënt krijgt een PET-CT scan
Onderzoek

FDG-PET onderzoek van het lichaam met een diagnostische CT-scan (LNG-050)

Een PET-scanner brengt de suikercelstofwisseling in beeld met behulp van een radioactieve vloeistof en bepaalt nauwkeurig de plaats. Aansluitend wordt met datzelfde apparaat een diagnostische CT-scan met jodiumhoudend contrastmiddel gemaakt. (Deze CT-scan wordt normaal gesproken op de afdeling Radiologie gedaan).

Belangrijk

LET OP!

  • U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 2 DAGEN vóór het onderzoek goed door!
  • We vragen u om 10 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-050
Laatste revisie: 22 juni 2021 - 16:39
Hoe verloopt het onderzoek?

FDG-PET onderzoek van het lichaam met een diagnostische CT-scan (LNG-050)

Eten, drinken en toilet

Vanaf 6 uur vóór aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mag u:

  • niets meer eten, dus ook geen kauwgom of snoepjes.
  • geen infuus met suiker hebben, of voeding via een sonde, buis of naald. 
  • alléén water drinken.

In de laatste 2 uur voor het onderzoek moet u minstens 1 liter water drinken. 

U mag gewoon naar het toilet. U hoeft niet met een volle blaas naar de afdeling te komen.

Medicijnen

Uw medicijnen moet u innemen met water. Gebruikt u plasmedicatie? Neem deze dan pas in na het onderzoek.

Heeft u diabetes? 

En heeft u dit niet aangegeven bij het plannen van de afspraak? Dan moet u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U moet dan een speciale voorbereiding volgen.

Lichamelijke inspanning

In de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u zich niet extra inspannen, dus niet sporten, in de tuin werken of fietsen naar het ziekenhuis. 

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek comfortabele kleding aan met zo weinig mogelijk ritsen, knopen, bretels en dergelijke. Een spijkerbroek is geen probleem. Laat uw sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma? Neem dan voldoende verschoningen mee.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw specialist, deze zal dit met u bespreken. Na het toedienen van de radioactieve stof moet de borstvoeding afgekolfd worden en 12 uur apart gehouden worden.  Na deze 12 uur kunt u deze afgekolfde voeding veilig geven. Laat iemand anders gedurende de 12 uur uw baby voeding geven uit een flesje. Daarna mag u zelf weer borstvoeding geven. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze ook stellen aan de laborant tijdens het onderzoek. 

Contrastmiddel

Een onderzoek met contrastmiddel kan niet zonder meer doorgaan in de volgende gevallen:

  • bij gebruik van metformine (Glucophage);
  • bij ernstige nierfunctiestoornissen;
  • als u in het verleden ooit een allergische reactie op contrastvloeistof heeft gehad;
  • bij hyperthyreoidie (een te snel werkende schildklier).

U heeft in deze gevallen een verhoogd risico op complicaties. In sommige gevallen kan het onderzoek doorgaan als er vooraf speciale maatregelen zijn genomen. De nucleair geneeskundige kan in overleg met uw behandelend arts beoordelen of een ander onderzoek ook voldoende informatie kan geven. Behoort u tot een van deze risicogroepen en heeft uw behandelend arts hier niet met u over gesproken en/of niet naar gevraagd? Dan is het belangrijk dat u hierover zelf contact opneemt met de behandelend arts.

Waar meldt u zich?

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Volg de instructies op het scherm en ga naar het toilet. Neem hierna plaats in de wachtruimte.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een voorbereidingskamer. U komt daar in een comfortabele stoel zitten. U krijgt extra informatie over het onderzoek, wordt uw bloedsuiker gemeten en vervolgens krijgt u een injectie met een radioactieve vloeistof via een infuus. Het infuus blijft in het bloedvat zitten, voor het toedienen van een contrastmiddel tijdens het CT-onderzoek.

De radioactieve vloeistof moet 1 uur inwerken. U moet dit uur zo ontspannen mogelijk blijven liggen. U mag bijvoorbeeld niet lezen of  puzzelen. Het is ook niet mogelijk om een familielid of begeleider mee te nemen tijdens het onderzoek. Tijdens het inwerken van de radioactieve vloeistof kunnen wij u radiomuziek aanbieden. U mag ook zelf muziek meebrengen die via uw telefoon of ander eigen apparaat afgespeeld kan worden.

Vlak voor de scan vragen we u goed uit te plassen. Alle kleding zonder metalen onderdelen kunt u aanhouden. Ook schoenen mogen vaak aanblijven. Metalen hulpmiddelen als bril, gehoorapparaten en gebitsprotheses moet u uit doen.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een smal bed. U ligt op de rug met de armen boven het hoofd. Er wordt eerst een CT-scan van enkele minuten gemaakt. Vervolgens wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 30 minuten duurt. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer. Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

Na de PET-scan volgt een gedetailleerde CT-scan. Hierbij krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend via het infuus in uw arm. Dit kan enkele minuten een warm gevoel in het hoofd en de buik geven, wat prikkelingen in de keel en het gevoel te moeten plassen. Vertel het aan de laborant wanneer u dit merkt. Na dit onderzoek controleer de laborant uw lichaam op mogelijke bijwerkingen van het contrastmiddel en wordt het infuus verwijderd.

Patiënt krijgt een PET-CT scan

De laborant houdt u tijdens het onderzoek in de gaten via camera’s. Tevens is er een intercom voor communicatie. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid. In verband met metalen onderdelen is het luisteren van muziek tijdens de scan niet mogelijk.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Deel 1 (voorbereiding):    20 minuten

Wachttijd:    1 uur

Deel 2 (onderzoek):    40 minuten

Deel 3 (CT-scan):    10 minuten

Waar moet ik rekening mee houden na het onderzoek?

Na afloop mag u alles eten en drinken wat u wenst, maar u moet die dag goed blijven drinken en plassen. Daarnaast moet u goed uw handen wassen. Als u voor dit onderzoek gestopt was met het nemen van medicijnen, mag u deze nu weer innemen zoals u gewend bent, op de gewone tijden. De medicijnen voor diabetes medicatie moet weer gaan innemen volgens de instructie die u heeft gekregen.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus of injectie krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Wanneer mag ik bloed laten prikken?

Moet u bloed laten prikken? Doe dit dan vóór het onderzoek of de dag na het onderzoek.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.