Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Onderzoek

Eventrecorder (Hartritmeregistratie)

Tijdens dit onderzoek registreert een recorder 14 dagen lang thuis uw hartritme.

De recorder registreert de elektrische activiteiten van uw hart (uw hartslagen). De elektroden op uw lichaam vangen de signalen van uw hart op en zenden die via de draden naar de eventrecorder. De arts kan dan zien hoe uw hart reageert als u bezig bent met uw dagelijkse activiteiten zoals slapen, fietsen, werken, sporten, traplopen, bij blij- of boosheid enzovoort. Het onderzoek doet geen pijn en u kunt uw normale werkzaamheden gewoon uitvoeren. Het enige verschil is dat u een kleine recorder met u meedraagt.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code CAR-048
Laatste revisie: 10 februari 2023 - 10:45
Hoe verloopt het onderzoek?

Eventrecorder (Hartritmeregistratie)

Om storing van het onderzoek te voorkomen is het belangrijk dat:

 • u geen bodylotion of crème op uw lichaam gebruikt;
 • Trek gemakkelijk zittende kleding aan. Vermijd strakke, knellende kleding, zoals een nauwsluitende blouse, trui of jurk.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij Cardiologie, functieonderzoeken, gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4.

Voor het onderzoek

 • Voor het vastmaken van de eventrecorder is het nodig dat u geen kleding draagt op uw bovenlichaam.
 • De functielaborant plakt plaatjes op uw borst, dit noemen we elektroden. Wilt u van te voren melden als u allergisch bent voor pleisters.
 • Als het nodig is scheert de functielaborant borsthaar weg op de plaats waar de elektroden komen.

Hierna gaat u naar huis.

Tijdens het onderzoek

Eventknop en dagboek

Tijdens het onderzoek met de eventrecorder is het belangrijk dat u een dagboek bijhoudt op het moment dat u klachten heeft. Dit dagboek krijgt u tijdens het aansluiten van de eventrecorder.

 • Als u klachten heeft, drukt u kort (ongeveer 1 seconde) op de eventknop. Deze zit in het midden van de recorder. Zelf merkt u niets van het drukken op de knop.
 • Schrijf in het dagboek de datum en tijd op, wat u deed op dat moment en wat de klacht is. Bijvoorbeeld hartkloppingen, brandend gevoel in linkerarm, pijn op de borst, duizelig, zenuwachtig, benauwd.
 • Wij vragen u om een horloge te dragen. Dit is nodig om de tijden dat u klachten hebt, zo precies mogelijk in uw dagboek te kunnen schrijven.
 • Als u medicijnen gebruikt, schrijf dan ook in het dagboek de tijd van inname.

Tussentijds opladen

De recorder kan 6 tot 7 dagen achter elkaar de registratie opnemen. Als op de recorder een blauw lampje knippert, betekent dit dat u de recorder moet opladen.

 • Maak voorzichtig de recorder los van de aansluitdraden en gebruik meegeleverde oplaadkabel om de eventrecorder op te laden.
 • Na +/- 60 minuten is de recorder weer volledig opgeladen. Het blauwe lampje blijft dan branden.
 • U kunt de recorder weer vastmaken aan de draden. Controleer of de eventrecorder goed is vastgemaakt aan de draden, zodat deze goed blijft hangen. De registratie gaat dan weer verder. Het is belangrijk dat u ook de tijd van het opladen opschrijft in uw dagboek.

Belangrijk!

 • Maak de recorder niet open.
 • Trek niet aan de plakkers of de draden van de plakkers. Ook niet bij jeuk of irritatie.
 • Slapen op een waterbed of onder een elektrische deken is toegestaan.
 • Pas uw dagelijkse activiteiten niet aan. Doe op de dagen van het onderzoek wat u anders ook zou doen.
 • Voor het onderzoek installeert de functielaborant de eventrecorder. U krijgt uitleg hoe u het apparaat moet gebruiken.
 • Het apparaat en de daarbij horende elektroden zijn erg duur. Als u niet op de juiste manier omgaat met het apparaat dan kan deze beschadigd raken en dat kost het ziekenhuis veel geld.
 • Het Jeroen Bosch Ziekenhuis geeft u de apparatuur gratis mee. U hoeft hiervoor geen borg te betalen.

Na 14 dagen is de registratie klaar en verwijdert u de plakkers van uw borst. Deze kunt u weggooien. Lever de eventrecorder compleet met de draden en de oplaadkabel en het dagboek in bij de afdeling Cardiologie, functieonderzoeken, gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4. De informatie die op de eventrecorder staat, wordt voor uw huisarts of behandelend arts in een rapport verwerkt.

Wat zijn de risico's?

Door de plakelektroden kunnen er irritaties van uw huid ontstaan.

Het is niet mogelijk om u meteen een uitslag van het onderzoek te geven. De gegevens van de eventrecorder worden uitgewerkt door de firma Meddis. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw huisarts of behandelend arts.

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze voor het onderzoek stellen.