Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Onderzoek

Echo van het hart (echocardiografie) met contrastvloeistof

Bij een echo van het hart onderzoekt de laborant uw hart met ultra-geluidsgolven.

Dit zijn hoogfrequente geluidsgolven die niet te horen of te voelen zijn. Ze zijn niet schadelijk voor het lichaam. Deze geluidsgolven worden door het hart teruggekaatst (echo).

Tijdens het onderzoek is uw hart steeds te zien op een beeldscherm. Door regelmatig opnames van uw hart te maken, krijgt de cardioloog informatie over de bewegingen en de werking van uw hartspier en hartkleppen. Hierdoor kan de cardioloog beoordelen hoe de pompwerking van uw hart is. Door het gebruik van contrastvloeistof kan de cardioloog afwijkingen van het hart beter in beeld brengen. Hierdoor kan de cardioloog ook beoordelen of er afwijkingen aan de hartkleppen zijn.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Komt u voor bloedprikken? Neem dan mee een geldig identiteitsbewijs, het aanvraagformulier of barcode die u heeft ontvangen.  

Komt u voor röntgenfoto's of een echografie? Neem dan mee een geldig identiteitsbewijs, en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Afspraak op onze locatie in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code CAR-137
Laatste revisie: 13 mei 2024 - 14:24
Hoe verloopt het onderzoek?

Echo van het hart (echocardiografie) met contrastvloeistof

 • Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek geen bodylotion en dergelijke gebruikt.
 • Wij vragen u om uw mobiele telefoon uit te zetten voor het onderzoek.

Kunt u op de datum van het onderzoek niet komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 werkdag voor de onderzoeksdatum naar Cardiologie functieonderzoeken, telefoonnummer (073) 553 28 11. Uw plaats wordt dan gebruikt om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden! 

Waar meldt u zich?

U krijgt een afspraakbrief waarin staat hoe laat u verwacht wordt voor het onderzoek. U meldt zich op de functieafdeling Cardiologie: gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4.

Voor het onderzoek

U krijgt een infuus. Meestal plaatst de laborant het infuus in uw rechterarm. Tijdens het onderzoek krijgt u via dit infuus het contrastmiddel.

Welk contrastmiddel krijgt u?

Bij dit onderzoek kunnen we 2 soorten contrastmiddelen gebruiken:

 1. Contrast in de vorm van een zoutwateroplossing.
 2. Contrast in de vorm van een medicijn (Sonoveu).

Uw cardioloog bepaalt welk contrastmiddel nodig is tijdens het onderzoek. Dit hangt af van wat uw cardioloog wil onderzoeken. Wilt u meer informatie over het contrastmiddel? Bespreek dit dan met uw cardioloog.

Tijdens het onderzoek

Een cardioloog voert samen met de echocardiografist het onderzoek uit.

 • Voor het onderzoek ontbloot u uw bovenlichaam.
 • U gaat op een onderzoeksbank liggen, meestal op uw linkerzijde.
 • De echocardiografist plakt elektrodes op uw rug of borst of gebruikt ECG klemmen om uw pols en enkel om uw hartslag te registreren.
 • Daarna maken we de kamer iets donkerder, zodat de cardioloog het beeldscherm beter kan zien.
 • De echocardiografist drukt een klein apparaatje tegen uw borstkas. Op dit apparaatje zit gel. Zo kan de cardioloog vanuit verschillende richtingen naar uw hart kijken.
 • Tijdens het onderzoek meet de echocardiografist ook de bloedstroom. Dit noemen we een ‘Doppler onderzoek’. U hoort hierbij geluiden. De cardioloog geeft u het contrastmiddel via het infuus. Het kan zijn dat de arts tijdens het onderzoek meerdere keren contrastvloeistof via het infuus geeft.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

 • Na het onderzoek verwijdert de echografist het infuusnaaldje en kunt u weer naar huis of terug naar de verpleegafdeling als u bent opgenomen.
 • Als u Sonovue contrast heeft gekregen voor het onderzoek, dan blijft u na het onderzoek nog 30 minuten in de wachtkamer zitten. Het infuusnaaldje blijft dan nog even zitten. Wij houden u dan nog even in de gaten, omdat er soms bijwerkingen zijn van de Sonovue. Zijn er na 30 minuten geen bijzonderheden, dan verwijdert de echografist het infuusnaaldje en mag u naar huis. Bent u opgenomen dan gaat u meteen na het onderzoek terug naar de verpleegafdeling. Daar controleert de verpleegkundige u.
 • U hoeft geen speciale maatregelen te nemen, het contrastmiddel verdwijnt vanzelf uit uw lichaam.

Wat zijn de risico's?

In bijzondere gevallen kan er overgevoeligheid optreden voor het contrastmiddel Sonovue. De volgende klachten kunnen voorkomen:

 • rode huid;
 • hartritmestoornis met lage hartslag;
 • lage bloeddruk;
 • kortademigheid;
 • flauwvallen;
 • hartstilstand of hart- en ademhalingsstilstand;
 • anafylactische reactie, anafylactoïde reactie of anafylactische shock: een plotseling optredende ernstige allergische reactie.

Bij dit onderzoek is altijd een arts aanwezig die direct kan ingrijpen als dat nodig is.

Het is niet mogelijk om u meteen een uitslag van het onderzoek te geven. U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Dit kan uw behandelend cardioloog of uw huisarts zijn.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u deze voor het onderzoek stellen. U kunt ook bellen naar de functieafdeling Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 28 11.