Headerafbeelding
Foto Hartlounge
Onderzoek

Echo-onderzoek kransslagader (IVUS)

Een echo-onderzoek van de kransslagader is een aanvullend echo-onderzoek.

Bij een echo-onderzoek van de kransslagader plaatst de cardioloog een lange dunne draad in de kransslagader. Over deze draad schuift de cardioloog een katheter met aan het uiteinde een echo-element. Op deze manier kan de cardioloog de hele kransslagader van binnen bekijken en meten wat de ernst van de vernauwing is.

Soms gebeurt dit onderzoek ook na een dotterbehandeling. Dit is dan nodig om te controleren of de stent goed in de wand van de slagader is geplaatst en of er een aanvullende behandeling of medicijnen nodig zijn.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code CAR-129
Laatste revisie: 22 januari 2024 - 16:06
Hoe verloopt het onderzoek?

Echo-onderzoek kransslagader (IVUS)

Wat neemt u mee naar de behandeling?

 • Als u medicijnen gebruikt breng deze dan voor 24 uur mee.
 • Iets te lezen.

Kleding voorschrift

U mag uw eigen gemakkelijk zittende kleding dragen tijdens de behandeling. Belangrijk hierbij is dat u:

 • de kleding makkelijk aan- en uit kunt doen, zoals een sport- of pyamabroek en een t-shirt met korte mouwen;
 • wasmachine schone kleding draagt;
 • geen BH draagt;
 • op uw bovenlichaam geen kleding draagt waar ijzer in verwerkt zit;
 • geen sieraden of piercings draagt.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden na het onderzoek. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Voor het onderzoek

U komt op de Hartlounge. Daar heeft u een opnamegesprek met de verpleegkundige. Verder bereidt de verpleegkundige u voor op het onderzoek door:

 • uw bloeddruk en temperatuur te meten;
 • een hartfilmpje (E.C.G.) te maken;
 • u krijgt een infuusnaald in uw arm.

De verpleegkundige van de afdeling Hartkatheterisatie komt u halen en brengt u naar de hartkatheterisatie kamer (HCK). Daar vertelt de HCK-medewerker wat er gaat gebeuren.

Tijdens het onderzoek

De cardioloog brengt in een slagader in uw lies of pols een katheter in. Een katheter is een dun slangetje. Via de katheter haalt de arts een dun draadje door de vernauwing in de kransslagader. Op dit draadje zit een klein echo element. Hiermee bekijkt de arts de binnenkant van de kransslagader.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Op de hartkatheterisatiekamer

Via de lies

Na het onderzoek sluit de cardioloog de punctieplaats van de slagader met een Angio-Seal of de verpleegkundige drukt de punctieplaats een tijdje stevig dicht. Daarna krijgt u een stevig drukverband dat 4 uur moet blijven zitten en moet u stil in bed blijven liggen.

Een Angio-Seal is een plugje dat ervoor zorgt dat het aanprikgaatje van de slagader in de lies wordt afgesloten. U krijgt een kaartje mee met aanwijzingen voor artsen. Op dit kaartje staat dat u de eerste 3 maanden na de hartkatheterisatie, bij voorkeur niet in deze lies mag worden aangeprikt. Het duurt namelijk 3 maanden voordat de Angio-Seal is opgelost. Draag daarom dit kaartje de eerste 3 maanden bij u. Het is verstandig om uw partner of andere directe familie hiervan op de hoogte te brengen. Als binnen 3 maanden een nieuwe katheterisatie nodig is, moet bij voorkeur op een andere plaats worden aangeprikt dan via de lies waar de Angio-Seal in de slagader is geplaatst. Na 3 maanden is deze maatregel niet meer nodig en u hoeft het kaartje niet meer bij u te dragen.

Via de pols

U krijgt een afdrukbandje, een terumobandje, om uw pols dat minimaal 4 uur moet blijven zitten. Ook krijgt u 48 uur een mitella om. Deze mag u ‘s nachts af doen. Een terumobandje is een plastic armbandje die door het inspuiten van 13 cc lucht de polsslagader afdrukt. Op de afdeling wordt het bandje weer leeggemaakt.

Op de Hartlounge

Na het onderzoek gaat u terug naar de Hartlounge. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, pols en de punctieplaats regelmatig. Het is goed om extra te drinken. Hierdoor kunnen de resten van de contrastvloeistof snel via de urine worden afgevoerd. Mocht u na de behandeling pijnklachten krijgen of blijft u die houden? Vertelt u dit dan aan de verpleegkundige.

Via de pols

Is de behandeling via uw pols gedaan? Dan blijft u op de Hartlounge totdat het terumobandje is verwijderd. Het leeghalen van het terumobandje verloopt volgens een vooraf bepaald schema. Meestal mag u dezelfde dag naar huis.

Via de lies

Is het onderzoek via de lies gedaan? Dan blijft u in bed totdat de verpleegkundige het drukverband eraf haalt. Dit gebeurt in de loop van de dag en hangt af van het tijdstip waarop de lieskatheter eruit is gehaald. Hierna mag u uit bed komen en rondlopen. Als de controles goed zijn, mag u weer naar huis.

Wat zijn de risico's?

De risico's en complicaties van een kransslagader echo-onderzoek zijn volkomen gelijk aan de risico’s van een hartkatheterisatie of dotterprocedure. Hierbij kunnen kleine, maar soms ook ernstige risico’s voorkomen. Meestal verlopen de onderzoeken zonder problemen.

Complicaties die weer over gaan, zijn:

 • Een bloeduitstorting bij de punctieplaats.
 • Afwijkingen van het hartritme.
 • Allergie door de contrastvloeistof.
 • Kramp van de kransslagader.

Ernstige complicaties die bijna nooit voorkomen, zijn:

 • De vorming van bloedstolsels die een hartinfarct of een beroerte kunnen veroorzaken.
 • Door de hoeveelheid contrastvloeistof kan overbelasting van de bloedsomloop ontstaan. Ook kunt u een benauwd gevoel krijgen.
 • Beschadiging van het bloedvat. Hierdoor kunt u bloedingen in uw lichaam krijgen.
 • Overlijden.

Onderzoek via liesslagader

Het is belangrijk dat u 5 dagen voorzichtig bent met de lies. Volg daarom de volgende adviezen op. U mag:

 • niet te zwaar tillen;
 • niet teveel trappenlopen;
 • niet stofzuigen en ander zwaar huishoudelijk werk doen;
 • geen lange afstanden lopen;
 • niet fietsen;
 • de eerste 2 dagen na het onderzoek geen auto rijden;
 • geen plotselinge bewegingen maken, zoals bukken;
 • niet sporten;
 • de eerste 2 dagen na het onderzoek niet douchen.

Het is normaal dat uw lies de eerste dagen gevoelig is. Ook kan er een bloeduitstorting ontstaan. Dat is niet erg en dit verdwijnt na een aantal dagen vanzelf.

Onderzoek via een slagader in de pols

Het is belangrijk dat u 3 dagen voorzichtig bent met uw pols. Volg daarom de volgende adviezen op:

 • u mag niet te zwaar tillen;
 • u mag de eerste 2 dagen na het onderzoek geen auto rijden;
 • u mag niet sporten;
 • na de ingreep draagt u uw arm 2 dagen in een mitella, deze mag u ‘s nachts afdoen;
 • het is normaal dat uw arm de eerste dagen wat gevoelig is;
 • na de eerste week mag u uw dagelijkse activiteiten weer doen zoals u gewend bent.

Wat moet u doen bij problemen thuis?

Heeft u vóór uw controleafspraak problemen die te maken hebben met het onderzoek, dan belt u het ziekenhuis.

 • Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 60 40.
 • In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Hartbewaking (CCU), telefoonnummer (073) 553 25 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

U krijgt de uitslag van de cardioloog tijdens uw volgende afspraak op de polikliniek.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u bellen naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 60 40.