Onderzoek

Biopsie van een bloedvat bij uw slaap (temporalisbiopsie)

Bij een temporalisbiopsie haalt de chirurg een klein stukje weefsel weg van een bloedvat bij uw slaap. 

Het weefsel gaat voor onderzoek naar het laboratorium. Als het stukje weefsel de typische kenmerken heeft van een bloedvatontsteking, dan spreken we over arteriitis temporalis.

Arteriitis temporalis is een ontsteking van een bloedvat bij uw slaap. Meestal betreft het een ontsteking van een bloedvat aan één kant van het hoofd, maar het kan ook aan beide kanten voorkomen. Verschijnselen die bij een arteriitis temporalis kunnen optreden zijn:

 • hoofdpijn aan een of beide kanten
 • een gevoelige hoofdhuid of slaap
 • pijn in de kaken tijdens kauwen
 • dubbelzien, wazig zien of vlekjes voor de ogen of minder goed zien
 • nachtzweten
 • vermoeidheid, gewichtsverlies, spierpijn, stijfheid of koorts

Hoe verloopt het onderzoek?

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code CHI-073
Laatste revisie: 9 september 2022 - 08:03
Hoe verloopt het onderzoek?

Biopsie van een bloedvat bij uw slaap (temporalisbiopsie)

Dag en datum : ................................. dag ........................................................................
Tijd: .................................................... uur.

Meld u minimaal een kwartier van tevoren!

Neem deze folder mee naar uw afspraak.

Waar:
locatie ’s-Hertogenbosch, Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ‘s-Hertogenbosch.
U meldt zich bij de Poliklinische Operatiekamer (POK):
gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4

Bent u verhinderd?

Geeft u dit dan zo snel mogelijk telefonisch door aan de polikliniek Chirurgie. Wij kunnen dan nog een andere patiënt in uw plaats helpen. We kijken samen met u naar een geschikte nieuwe datum.

Aandachtspunten voor u

 • In verband met de verzekering mag u na de ingreep niet zelf rijden. Zorg dat iemand u na de ingreep naar huis begeleidt.
 • Neem eventueel vanaf de ingang van het ziekenhuis een rolstoel mee naar de Poliklinische Operatiekamer.
 • Is er een contactpersoon die we eventueel kunnen bereiken? Telefoonnummer: ...................................

Aandachtspunten die uw behandelaar wil weten

 • Bent u goed mobiel? Zo niet, dan wordt er extra tijd gereserveerd.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Nee / Ja Welke? .......................................
 • Bent u aan het hart geopereerd / heeft u een pacemaker of een Interne Cardio-
 • Defibrilator (ICD, IAD)?
 • Bent u besmet of besmet geweest met een resistente bacterie?
 • Bent u onlangs behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
 • Is iemand in uw omgeving (huisgenoot, partner of zorgcontact) besmet met MRSA?
 • Komt u in contact met beroepsmatig gehouden varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of bent u woonachtig op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden?
 • Komt uw kind voor een ingreep: Is uw kind onlangs geadopteerd uit het buitenland?

Als u niet eerst op het spreekuur bent geweest, kan het gebeuren dat de arts ter plaatse besluit dat de behandeling niet op dat moment kan plaatsvinden.

Het weghalen van het stukje weefsel gebeurt onder plaatselijke verdoving. U krijgt de verdoving toegediend met één of meerdere injecties.

Nadat de chirurg het stukje weefsel heeft weggehaald wordt de huid gehecht; meestal met oplosbare hechtingen. Over de huidhechtingen worden vaak papieren hechtstrips geplakt. Laat deze papieren hechtstrips zolang mogelijk zitten.

Er kan een kleine bloeduitstorting ontstaan en soms kan er een doof gevoel optreden rondom de wond of de oorlel.

Risico's

Iedere ingreep geeft een kleine kans op complicaties, zoals een nabloeding of wondinfectie. Bij deze ingreep is er een hele kleine kans dat nervus facialis wordt geraakt. De nervus facialis is de zenuw die zorgt voor aansturing van de spieren in het gezicht. Beschadiging van deze zenuw kan leiden tot een tijdelijk of blijvend hangend ooglid. Natuurlijk worden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om complicaties te voorkomen.

De uitslag

Het verwijderde stukje bloedvat gaat voor weefselonderzoek naar het laboratorium. De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Als het stukje weefsel de typische kenmerken heeft van een bloedvatontsteking, dan is de diagnose definitief arteriitis temporalis. Soms is de ontsteking niet te zien in de biopsie. Toch kan u dan een ontsteking hebben omdat de ontsteking net niet in het stukje weefsel zat dat is weggenomen.

Nazorg

 • Om de wond zo mooi mogelijk te laten genezen en de kans op infectie te verkleinen, mag de wond de eerste twee dagen niet nat worden. Daarna mag u kort douchen.
 • U mag niet in bad of zwemmen zolang er hechtingen aanwezig zijn.
 • U kunt zich op de dag van de ingreep beter niet inspannen.
 • U kunt beter niet intensief sporten zolang de hechtingen nog niet zijn verdwenen of verwijderd.
 • Houd rekening met de wond. Zo werkt u mee aan een goede genezing.
 • Als u pijn heeft, gebruikt u maximaal 4 maal per dag 2 tabletten paracetamol (van 500 mg).

Neemt u dan telefonisch contact op de polikliniek Chirurgie.

De polikliniek Chirurgie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, via telefoonnummer (073) 553 60 05.

Naam doktersassistente:.............................................................