Headerafbeelding
Echo bij zwangere vrouw gynaecologie
Onderzoek

20-weken echo

Met de 20-weken echo kunnen aangeboren afwijkingen worden ontdekt, zoals een open ruggetje en een open schedel.

Alle zwangere vrouwen krijgen rond de twintigste week van hun zwangerschap een zogenoemde 20-weken echo aangeboden. Dit is een echo waarbij we uw kindje uitgebreid nakijken.

De echoscopist kijkt ook naar de ontwikkeling van de organen van uw kindje. Hierbij kunnen we ook andere lichamelijke afwijkingen ontdekken. Verder beoordeelt de echoscopist of uw kindje goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code GYN-747
Laatste revisie: 2 april 2021 - 10:13
Hoe verloopt het onderzoek?

20-weken echo

Heeft u een navelpiercing? Deze moet u voor het onderzoek uit doen. U mag maximaal één volwassene meenemen naar het onderzoek. Kinderen kunnen niet meekomen, regel daarom op tijd opvang.

De echoscopist maakt de huid van uw buik vrij en doet daar gel op. De gel is nodig om de geluidsgolven goed door te laten. Daardoor komen de echobeelden van uw kindje goed in beeld op het beeldscherm. Dit gebeurt zodra de echoscopist met het echoapparaat over uw buik beweegt. Het maken van een echo brengt geen risico’s met zich mee voor u en uw kindje.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kindje. We kunnen namelijk niet alle afwijkingen zien op de echo.

De uitslag van de 20-weken echo krijgt u meestal direct na het onderzoek. Als de echoscopist vermoedt dat er een afwijking is, wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerd gynaecoloog. Die bekijkt het kindje nog een keer uitgebreid met een GUO. Dit is een geavanceerd echoscopisch onderzoek, dat ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt uitgevoerd. Soms is het nodig dat wij u hierna naar een academisch ziekenhuis verwijzen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de 20 weken echo op de website van het RIVM.