Headerafbeelding
Echo bij zwangere vrouw gynaecologie
Onderzoek

20-weken echo

Met de 20-weken echo (SEO) kijken we naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind

We controleren ook of uw kind genoeg groeit en of er voldoende vruchtwater is. Met de SEO kunnen we bijvoorbeeld een open ruggetje en een hartafwijking opsporen. We kunnen de echo maken als u tussen de 18 en 21 weken zwanger bent.

Lees meer

Krijgen we bij de 20-weken geen goed beeld van uw kind vanwege de lastige ligging? Dan moeten we de echo overdoen. Deze herhaling moet voor de 21 weken zijn afgerond. De reden hiervoor is dat bij gevonden afwijkingen er eerst een vervolgonderzoek moet komen. Dit vervolgonderzoek kost veel tijd. Na de uitkomst van het vervolgonderzoek moet er voldoende tijd zijn voor de zwangere om voor zichzelf een afweging te maken om de zwangerschap al dan niet af te breken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code GYN-747
Laatste revisie: 8 juli 2022 - 08:47
Hoe verloopt het onderzoek?

20-weken echo

Heeft u een navelpiercing? Deze moet u voor het onderzoek uit doen. 

Eén volwassene mee

U mag één volwassene meenemen naar het onderzoek. Het is niet mogelijk dat kinderen meekomen. Regelt u daarom vooraf opvang voor uw kind(eren).

De echoscopist maakt de huid van uw buik vrij en doet daar gel op. De gel is nodig om de geluidsgolven goed door te laten. Daardoor komen de echobeelden van uw kindje goed in beeld op het beeldscherm. Dit gebeurt zodra de echoscopist met het echoapparaat over uw buik beweegt. Het maken van een echo brengt geen risico’s met zich mee voor u en uw kindje.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kindje. We kunnen namelijk niet alle afwijkingen zien op de echo. Ook kan bij een verhoogd BMI de kwaliteit van het beeld van de echo minder zijn. Daarmee is de uitslag van het echoscopisch onderzoek minder betrouwbaar.

De uitslag van de 20-weken echo krijgt u meestal direct na het onderzoek. Als de echoscopist vermoedt dat er een afwijking is, wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerd gynaecoloog. Die bekijkt het kindje nog een keer uitgebreid met een GUO. Dit is een geavanceerd echoscopisch onderzoek, dat ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt uitgevoerd. Soms is het nodig dat wij u hierna naar een academisch ziekenhuis verwijzen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de 20 weken echo op de website van het RIVM.