Headerafbeelding
Patiënt krijgt onderzoek: bronchoscopie
Onderzoek

Onderzoek van de luchtwegen (bronchoscopie)

Bij een bronchoscopie bekijkt de longarts uw luchtwegen (bronchiën).

Een bronchoscoop is een dunne buigzame slang. Aan het uiteinde zit een kleine camera met een lampje. De longarts brengt de bronchoscoop via uw mond of neus en daarna via uw keel in de luchtpijp en de bronchiën. Op deze manier kan de longarts het slijmvlies aan de binnenkant van uw luchtwegen bekijken. Ook kan de arts via de scoop stukjes weefsel (biopten) weghalen en slijm afzuigen. Slijm en biopten gaan naar het laboratorium voor onderzoek.

Lees meer

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-008
Laatste revisie: 6 november 2019 - 10:43
Hoe verloopt het onderzoek?

Onderzoek van de luchtwegen (bronchoscopie)

 • Draagt u gemakkelijk zittende, niet knellende kleding. Dit zit prettiger voor u tijdens het onderzoek. 
 • Heeft u een brief gekregen van de arts die dit onderzoek voor u heeft aangevraagd? Neemt u deze dan mee naar het onderzoek.
 • Wij vragen u om op de ochtend van de opname thuis te douchen of te baden. Bent u al opgenomen in het ziekenhuis dan kunt u zich het beste ‘s ochtends rond 07.00 uur gaan wassen. Dit is omdat het onderzoek meestal op een vroeg tijdstip  gebeurt.
 • Tijdens het onderzoek mag er geen familie of bekende bij u zijn. Uw naaste kan wachten op de Boulevard van het Jeroen Bosch Ziekenhuis of naar huis gaan. Omdat u maar enkele uren in het ziekenhuis verblijft, mag u geen bezoek ontvangen.

Geef bijzonderheden tijdig door

Het is belangrijk dat u bepaalde bijzonderheden van te voren doorgeeft aan uw arts. Vertel uw arts als u:

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek Longgeneeskunde.

Heeft u op de dag van de bronchoscopie koorts boven de 38.5 °C, dan belt u naar de afdeling Dagbehandeling om te overleggen.

Nuchter zijn

Krijgt u het onderzoek ‘s ochtends?

Dan moet u de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur nuchter zijn. Dat betekent dat u dan niets meer mag eten of drinken. Uw medicijnen mag u wel innemen met een klein slokje water.

Krijgt u het onderzoek ‘s middags?

Dan mag u ‘s ochtends, voor 8.00 uur een licht ontbijt. Dat wil zeggen één beschuit en één kop thee.

Als u plastabletten of bloedverdunners gebruikt, krijgt u instructies over het innemen van uw medicijnen. Hetzelfde geldt als u diabetespatiënt bent.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners, zoals Fenprocoumon (Marcoumar®) of Acenocoumarol(Sintrommitis®)? Dan heeft u meer kans op een bloeding. In overleg met de trombosedienst moet u met deze medicijnen stoppen. Voor het onderzoek prikken we nog bloed om de stollingswaarde te bepalen.

Als u Plavix® gebruikt dan moet u hiermee één week van tevoren stoppen, in overleg met uw behandelend longarts.

Vervoer naar huis regelen

We adviseren u dringend om na het onderzoek niet zelf naar huis rijden of zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Ook niet met het openbaar vervoer. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen. U krijgt namelijk medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Dagopname

Voor het onderzoek wordt u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Het onderzoek vindt plaats op de Longbehandelkamer. Een verpleegkundige ontvangt u en wijst u uw bed en geeft uitleg over de gang van zaken deze dag.

 • De verpleegkundige vraagt u of u het nuchterbeleid heeft gevolgd zoals we met u hebben afgesproken.
 • Daarnaast controleert de verpleegkundige uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) met u.
 • Ook meet de verpleegkundige uw bloeddruk, hartslag en temperatuur.
 • U krijgt een bandje om uw pols met daarop uw gegevens.
 • Heeft u een gebitsprothese? Dan moet u deze vlak voor het onderzoek uitdoen.

U gaat ongeveer een uur nadat u bent opgenomen naar de Longbehandelkamer voor de bronchoscopie. Deze tijd is nodig voor de voorbereiding. Is er voor u ook een CT-scan afgesproken? Dan gebeurt dat eerst. Het tijdstip van de bronchoscopie is dan ongeveer 1½ uur nadat u bent opgenomen.

Opname op de verpleegafdeling

Het kan zijn dat u al bent opgenomen op de verpleegafdeling. Dan kan de voorbereiding op het onderzoek anders zijn dan in deze informatie staat. Het is belangrijk dat u zich aan de uitleg van de verpleegkundige houdt. Het onderzoek gebeurt op de longbehandelkamer. De verpleegkundige brengt u in een rolstoel of in uw bed hier naartoe.

Voor het onderzoek

U gaat ongeveer een uur nadat u bent opgenomen naar de Longbehandelkamer voor de bronchoscopie. Deze tijd is nodig voor de voorbereiding. Is er voor u ook een CT-scan afgesproken? Dan gebeurt dat eerst. Het tijdstip van de bronchoscopie is dan ongeveer 1½ uur nadat u bent opgenomen.

Verdoven van de keel

Op de longbehandelkamer neemt u plaats op een stoel. De verpleegkundige verdooft uw keel met een verdovingsspray. Dit is nodig om de kokhalsreflex weg te nemen. De verdovingsspray heeft een bittere smaak en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu moeilijker.

Verdoven met keelspray

Na de verdovingsspray druppelt de arts ook nog een verdovingsvloeistof op de stembanden. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken, die na korte tijd weer verdwijnt.

Druppelen van verdovingsvloeistof in de luchtwegen

Tijdens het onderzoek

Tijdens de bronchoscopie ligt u op een onderzoekstafel. De longarts en verpleegkundige leggen u precies uit wat er gaat gebeuren. Het onderzoek doet geen pijn.

 • Gebeurt het onderzoek via de mond, dan krijgt u een plastic ring tussen uw tanden. Dit is bedoeld om de kwetsbare bronchoscoop te beschermen.
 • Tijdens het onderzoek houden we het zuurstofgehalte in het bloed en uw hartritme in de gaten. Dit gebeurt via een knijpertje aan de vinger. Via uw neus krijgt u extra zuurstof binnen. U kunt tijdens het onderzoek gewoon ademhalen. Als het nodig is kan de longarts via de bronchoscoop slijm wegzuigen.

saturatie-hartslagmeter op vinger

 • De longarts brengt voorzichtig de bronchoscoop via uw neus of mond en keel in uw luchtwegen. Via de camera met lampje aan het eind van de scoop kan de arts de binnenkant van de luchtpijp en de vertakkingen ervan bekijken.

Inbrengen bronchoscoop

 • Soms druppelt de arts tijdens het onderzoek extra verdovingsvloeistof in uw long. De arts zuigt dit ook meteen weer op. Dit kan een vervelend gevoel geven. Door op uw ademhaling te letten, verdwijnt dit vervelende gevoel weer. Als u moet hoesten wordt dit ook weer minder.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

 • De verpleegkundige komt u na het onderzoek ophalen en brengt u terug naar de afdeling Dagbehandeling of de verpleegafdeling.
 • Direct na het onderzoek kunt u last hebben van veel meer speeksel dan normaal.

Na Bronchoscopie

 • Na ongeveer één uur is de keelverdoving uitgewerkt. Pas dan mag u uw eventuele gebitsprothese in doen en weer eten en drinken.
 • Als er stukjes weefsel weggenomen zijn, kan het gebeuren dat u wat bloed ophoest. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf binnen 1 of 2 dagen.

Wat zijn de risico’s?

Complicaties komen zelden voor. Heel soms kunnen er na ontslag onverwachte problemen voorkomen, zoals ernstige benauwdheid, hoge koorts, veel bloed ophoesten en pijn bij de ademhaling.

De dag van het onderzoek doet u het nog rustig aan. U kunt meestal de volgende dag weer uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Wanneer neemt u contact op?

Als er de eerste twee dagen na ontslag onverwachte problemen optreden, zoals ernstige benauwdheid, hoge koorts, veel bloed ophoesten en pijn bij ademhaling, belt u het ziekenhuis.

 • Tijdens kantooruren met de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer:(073) 553 24 63.
 • Buiten kantooruren met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer:(073) 553 27 00.

Zijn en na twee dagen vragen of problemen, dan belt u uw huisarts.

De arts vertelt u wat de uitslag van het onderzoek is. Deze uitslag is meestal na één week bekend. U krijgt een afspraak mee voor het spreekuur bij de longarts. Ligt u opgenomen op de verpleegafdeling, dan krijgt u na ongeveer vijf werkdagen de uitslag.

Stelt u deze dan aan de longarts of aan de verpleegkundige. U kunt ook bellen naar:

 • Polikliniek Longgeneeskunde telefoonnummer: (073) 553 24 63.
 • Afdeling Dagbehandeling, telefoonnummer: (073) 553 64 45.