Als u naar huis gaat na een verblijf in het ziekenhuis

Patiënten liggen steeds korter in het ziekenhuis. Uw behandelend arts bepaalt wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen kunt worden. Dit kan soms sneller zijn dan u verwacht. Het is belangrijk om al vroeg  zelf zaken te regelen voor uw herstel en nazorg. Eventueel met hulp van mantelzorgers (vrienden of familieleden) of met bepaalde hulpmiddelen. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk weer zelfredzaam wordt als dat kan.

Vertel bij uw opname welke zaken u zelf al heeft geregeld.

Belangrijk om te weten

 

Zorg voor elkaar

De wet gaat ervan uit dat huisgenoten (jonger dan 75 jaar en zonder beperkingen) voor elkaar zorgen. Dit noemt men 'gebruikelijke zorg'. Van partners en volwassen thuiswonende kinderen wordt verwacht dat ze u ondersteunen bij huishoudelijke verzorging wanneer u korter dan 3 maanden zorg nodig heeft. Bij gebruikelijke zorg komt u niet in aanmerking voor gefinancierde zorg.

Woonprobleem

Als u vóór opname in het ziekenhuis problemen heeft met uw woonsituatie, bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen hiervan. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis bemiddelt hierin niet; u kunt bij uw gemeente eventuele ondersteuning aanvragen.

Eigen bijdrage

De kosten voor thuiszorg/tijdelijk verblijf vallen onder de basisverzekering. Kosten voor een permanente verblijfsplek vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en hierbij  is een eigen bijdrage vereist. U kunt lezen op de website van het CAK, wat dit voor u betekent.

 

Wat kunt u zelf doen?

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Heeft u huishoudelijke hulp nodig na opname dan kunt u dit zelf regelen bij uw gemeente. We adviseren om dit tijdig te doen, zodat de zorg aan kan sluiten op de opname.

Mantelzorg

Heeft u mantelzorgers of bent u mantelzorger? Kijk dan eens op de website www.samenbeterthuis.nl. Hier vindt u onder andere meer dan 100 instructievideo’s, bijvoorbeeld over hoe je iemand helpt bij het naar het toilet gaan of bij het douchen. 

Kopen of huren van hulpmiddelen

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zit een thuiszorgwinkel waar u hulp- en verpleegmiddelen kunt huren of kopen. De meeste artikelen kunt u voor een bepaalde termijn lenen of huren; sommige artikelen zijn alleen te koop. U kunt ook terecht bij thuiszorgwinkel bij u in de buurt.

Maaltijdvoorziening

Als u (tijdelijk) niet kunt koken, kunt u gebruik maken van maaltijdvoorziening. U regelt deze voorziening zelf. Er zijn diverse aanbieders/winkels met kant-en-klaar maaltijden in de regio.

Personenalarmering

Voor informatie over vergoeding en de aanschaf van een personenalarmering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Het aanvragen hiervan kan enkele weken duren, vraag het daarom op tijd aan. Het kan eventueel ook met spoed geregeld worden, maar hier zijn extra kosten aan verbonden. De huisarts of de thuiszorgorganisatie kunnen u hierbij helpen.

Zorghotel/logeerkamer

In een zorghotel of logeerkamer kunt u herstellen van een medische ingreep of ziekte. Een tijdelijk verblijf in een zorghotel of logeerkamer kan een oplossing zijn, als u zich nog te onzeker voelt om naar huis te gaan of als dit een te zware belasting is voor uw mantelzorger(s).

Een volledig overzicht van erkende zorghotels in Nederland vindt u op: www.zorghotels.nl.

Sommige woonzorgorganisaties hebben een logeerkamer, u kunt altijd vooraf bellen of er in uw omgeving een logeerkamer beschikbaar is.

  • U regelt en betaalt het verblijf en de zorg in een zorghotel/logeerkamer in principe zelf.
  • Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten vergoed.
  • Informeer hier naar bij uw eigen zorgverzekeraar en bij het zorghotel.
  • Het doel is dat u na een kort verblijf in het zorghotel / logeerkamer weer naar huis gaat.
  • Uw eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg.

Soms kan een deel van de zorgkosten voor een logeerkamer/zorghotel vergoed worden vanuit de basisverzekering. De Transferverpleegkundige bekijkt of u hiervoor in aanmerking komt.

Medicijnen/verbandmiddelen

Als u medicijnen of verbandmiddelen nodig heeft, krijgt u van de arts recepten mee. Voor de thuiszorg is het prettig als de medicijnen en verbandmiddelen al voor hun eerste bezoek bij u in huis zijn. U kunt deze medicatie of verbandmiddelen ophalen bij uw eigen apotheek of bij de apotheek in het ziekenhuis. De apotheek in het ziekenhuis is 24 uur per dag geopend.

Vervoer

U bent samen met u naasten verantwoordelijk voor het vervoer bij ontslag. Als het gaat om rolstoelvervoer moet u zelf een rolstoel regelen via de thuiszorgwinkel of u maakt gebruik van uw eigen rolstoel als deze aanwezig is.

Transferbureau en thuiszorg

Transferbureau

Als blijkt dat gebruikelijke zorg niet mogelijk is en/of uw zorgsituatie complex is, kan er een beroep worden gedaan op de transferverpleegkundige van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De medisch specialist en/of verpleegkundige van de afdeling beoordelen of een aanvraag voor de transferverpleegkundige gedaan moet worden.

Thuiszorg

Als u thuiszorg nodig heeft kunt u een voorkeur voor een thuiszorg-organisatie aangeven. De transferverpleegkundige neemt contact op met deze organisatie. Heeft deze organisatie geen mogelijkheden, dan regelt de transferverpleegkundige een andere thuiszorgorganisatie. Is thuiszorg waarschijnlijk nodig? Dan adviseren we om u voor uw opname in het ziekenhuis al te oriënteren op zorgaanbieders bij u in de buurt.

Soms vraagt de afdelingsverpleegkundige de thuiszorg voor u aan.

Specialistische verpleging thuis

Als u thuiszorg nodig heeft voor verpleegtechnische handelingen, zoals antibiotica via het infuus of sondevoeding, dan kan de transfer-verpleegkundige hier de technische thuiszorg voor inschakelen. Niet alle zorgaanbieders mogen deze zorg leveren.

Herstart thuiszorg

Als u al thuiszorg heeft, is het belangrijk dat u dit aan de verpleegkundige vertelt. Blijft de zorg na ontslag hetzelfde, dan kan de afdelings-verpleegkundige de zorg voor u herstarten en waar nodig laten uitbreiden.

Heeft u vragen?

Het transferbureau is tussen 10.00 uur en 15.30 uur te bereiken op (073) 553 24  81.

Code TRF-002
Laatste revisie: 16 juni 2023 - 10:16