Headerafbeelding
Ergotherapie tolbrug man met zaag
Behandeling

Module arbeid

De ‘module arbeid’ is voor iedereen die binnen Tolbrug revalideert en een vraag heeft op het gebied van werk.

Module betekent 'een onderdeel van een programma'. Tolbrug vindt het belangrijk om tijdens de revalidatie aandacht te hebben voor arbeid (het terugkeren naar werk). Werk is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven.

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Code REV-160
Laatste revisie: 8 mei 2023 - 11:47
Hier vindt u alle belangrijke informatie

Module arbeid

De module Arbeid is bedoeld voor iedereen die bij revalidatiecentrum Tolbrug revalideert en de leeftijd heeft om betaald werk uit te voeren. Het kan zijn dat u revalideert vanwege een neurologische aandoening (bijvoorbeeld na een beroerte) of vanwege een aandoening in het houdings- en bewegingsapparaat (bijvoorbeeld chronische pijn of handletsels).

De module is geschikt voor revalidanten met en zonder werkgever, en voor revalidanten met een zelfstandige onderneming.

De module arbeid wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

De module wordt gegeven door arbeidscoördinatoren van Tolbrug. Dit zijn gespecialiseerde ergotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Informatiebijeenkomsten

U start met 2 informatiebijeenkomsten in groepsverband (als u in loondienst bent bij een werkgever). Deze vinden online plaats, in een groep van maximaal 8 revalidanten. In deze bijeenkomsten leggen we uit wat de module arbeid inhoudt, wat arbeidsvaardigheden zijn en wat een onderzoek naar de arbeidsbelastbaarheid inhoudt. We geven ook uitleg over de wetten en regelgeving waar u mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter (WVP) en de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Intakegesprek arbeidscoördinator

Daarna volgt een persoonlijk intakegesprek bij de arbeidscoördinator (eventueel digitaal). Dit is meestal in de week na de 2e informatiebijeenkomst. In de intake gaan we onder andere in op uw functie, hoe ver u op dit moment in de Wet verbetering poortwachter zit, en welke vragen u heeft.

Intakegesprek maatschappelijk werker

Ook volgt er een intake bij de maatschappelijk werker. Deze intake zal meer gaan over communicatie op het werk en de psychosociale gevolgen van (deels) niet werken.

Vervolggesprekken

Na de intakegesprekken bij de arbeidscoördinator en maatschappelijk werker bepalen we samen of en wanneer er nog vervolggesprekken nodig zijn. Bij de arbeidscoördinator kunt u maximaal 3 vervolggesprekken hebben. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Wat zijn uw mogelijkheden, welke stappen kunt u wél zetten in re-integratie, ook tijdens uw revalidatie?
  • Wordt de Wet verbetering poortwachter goed opgevolgd?
  • Zijn er vaardigheden die u binnen de revalidatie nog kunt trainen of waar aandacht voor moet zijn? Hoe kan uw verdere opbouw eruit zien in de toekomst?
  • Hoe kunt u zich zo goed mogelijk voorbereiden op de gesprekken met de bedrijfsarts en werkgever.

Onderzoek arbeidbelastbaarheid

Als het nodig is, kunt u ook deelnemen aan een arbeidsbelastbaarheidsonderzoek op de locatie ’s-Hertogenbosch om meer zicht te krijgen op uw arbeidscapaciteiten en uw arbeidsbelastbaarheid.

De nadruk ligt op informeren en meedenken: welke stappen kunt u nemen en welke keuzemomenten zijn er binnen een re-integratieproces. Tolbrug heeft géén beslissende rol in de re-integratie. Samen met uw werkgever blijft u hier zelf verantwoordelijk voor.

U krijgt in deze module adviezen op maat. U leert toe te passen op het werk wat u binnen de revalidatie leert. We proberen te bereiken dat u binnen uw re-integratieproces zoveel mogelijk zelf de regie neemt. Hiermee bedoelen we dat u uw eigen keuzes maakt en beslissingen neemt. Het uiteindelijke doel is dat duurzaam kunt terugkeren naar werk en een goede balans tussen werk en privé behoudt. Met duurzaam bedoelen we dat u tot aan uw pensioen inzetbaar bent.

Aanmelden voor de module Arbeid verloopt via de revalidatiearts.

Het kan zijn dat u langdurige, intensieve begeleiding nodig heeft om het werk weer op te pakken. Is er vanuit de werkgever nog geen re-integratiebureau betrokken? Dan kunnen wij u vrijblijvend aanmelden voor een intake bij Libra Arbeidsexpertise. Libra Arbeidsexpertise is een gespecialiseerd re-integratiebedrijf binnen de regio, waarmee Tolbrug een samenwerkingsverband heeft.