Privacy & veiligheid Elektronisch Patiënten Dossier

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis vindt uw privacy erg belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Op zo’n manier dat wij voldoen aan de wettelijke eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en andere relevante wetten en regelgeving. Het privacyreglement van het JBZ is zowel op het gehele patiëntendossier als op het patiëntenportaal van toepassing. U kunt deze vinden op de pagina 'Privacyverklaring'.

Wie kijken er binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis mee in uw dossier?

Zorgverleners in het Jeroen Bosch Ziekenhuis die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dat is een van de voordelen van het EPD: een arts kan bijvoorbeeld meteen zien wat een andere arts al aan onderzoeken heeft gedaan. 

Het EPD is goed beveiligd tegen inzage door onbevoegden. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is toegang alleen mogelijk door gebruik van inlogcodes. Het ziekenhuis heeft regels opgesteld waarin staat welke interne zorgverleners welke gegevens van u mogen inzien. Toegang is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

Anders dan bij een papieren dossier, kunnen zorgverleners van elkaar zien wie er in uw Elektronisch Patiënten Dossier heeft gekeken of gewerkt. Door dit toezicht wordt eventueel oneigenlijk gebruik snel gesignaleerd.

Wie kijken er buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis mee in uw dossier?

De wet schrijft voor dat een zorgverlener of ziekenhuis zonder uw toestemming geen medische gegevens mag delen. Wilt u dat uw huisarts, of bijvoorbeeld uw specialist ouderengeneeskunde (SO) uw medische gegevens in het EPD altijd kan opvragen? Dan moet u het Jeroen Bosch Ziekenhuis eenmalig toestemming geven om uw gegevens te delen. Toestemming geeft u bij uw behandelaar in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de afdeling Patiëntenregistratie (gebouw B, verdieping 0) of online via MijnJBZ.

DigiD

Uw gegevens zijn beschermd tegen inzage door anderen; alleen u heeft toegang tot uw eigen medische gegevens via MijnJBZ. Voor inzage logt u in met behulp van uw DigiD-account, met de DigiD-app of de sms-code van DigiD.
 

Code MIJ-036
Laatste revisie: 3 april 2024 - 14:30