Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) houdt al uw medische gegevens bij in 1 digitaal dossier, het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het EPD heeft uw papieren dossier vervangen.

Het voordeel van het EPD is dat zorgverleners van het JBZ waarmee u een behandelrelatie heeft, uw medische informatie altijd kunnen inzien. Uw zorgverlener heeft hierdoor een beter totaal overzicht van uw zorg in het ziekenhuis. De gegevens die zijn opgenomen in het EPD, zoals uitslagen van onderzoeken, uw medicijnoverzicht of eventuele allergieën, kunnen door zorgverleners van verschillende afdelingen geraadpleegd en gebruikt worden. Dit gebeurt alleen als dit voor uw behandeling noodzakelijk is en draagt bij aan het verlenen van goede zorg.

Informatie over het EPD

Vastleggen van patiëntengegevens

De rechten en plichten van patiënten en de plichten van zorgverleners zijn wettelijk vastgelegd. Zorgverleners zijn verplicht om een dossier over uw gezondheid en uw behandeling bij te houden. Daarom houden we in het JBZ een dossier van uw behandeling bij.

Welke gegevens staan in het EPD?

Alle medische gegevens die het Jeroen Bosch Ziekenhuis over u verzamelt, komen in het EPD. U kunt veel gegevens zelf bekijken via MijnJBZ. U kunt ook vragen om informatie toe te voegen aan uw EPD, bijvoorbeeld een wilsbeschikking of levenstestament.

Géén landelijk dossier

Met het EPD brengen we alle in het JBZ bekende medische, verpleegkundige en andere gegevens die met de zorg voor u te maken hebben samen in 1 dossier dat digitaal toegankelijk is. Het is een dossier dat alleen over uw zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat. Het is dus geen landelijk patiëntendossier.

Heeft een zorgverlener buiten het JBZ toegang tot mijn EPD?

Een externe zorgverlener heeft geen toegang tot uw EPD. Wel kan een externe zorgverlener met uw toestemming een bepaald gedeelte van uw medische gegevens inzien wanneer hij/zij een behandelrelatie met u heeft én als de inzage nodig is voor uw behandeling. Dit kan via het zorgverlenersportaal en kan alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. In de informatie over 'het delen van uw gegevens' leest u daar meer over.

Hoe lang worden gegevens in het EPD bewaard?

Medische dossiers moeten minstens 20 jaar bewaard worden. Er bestaan hierop uitzonderingen. Namelijk: indien er een wettelijke plicht is om gegevens langer te bewaren, als het noodzakelijk is voor goede hulpverlening of als het gaat om gegevens die voor derden van belang zijn.

Wat is er gebeurd met de gegevens uit mijn papieren dossier?

Een deel van de papieren dossiers is inmiddels vernietigd doordat de wettelijke bewaartermijn is verlopen. De papieren dossiers die niet zijn vernietigd, zijn digitaal vastgelegd en kunt u inzien via het EPD.

Toegang tot het EPD

Een belangrijk voordeel van het EPD is dat de zorg veiliger en beter wordt. Ook kunnen uw gegevens met het EPD veel beter beschermd worden. Degenen die direct betrokken zijn of worden bij uw behandeling en een eventuele vervanger van uw zorgverlener hebben toegang tot uw gegevens, als dit nodig is voor de behandeling. Andere medewerkers van JBZ hebben alleen toegang tot de gedeelten van het EPD die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u zelf (een groot deel van) uw medische gegevens inzien. De toegang is beveiligd met DigiD. Het is belangrijk dat uw DigiD-account is uitgebreid met een extra controle via de DigiD-app of met de sms-code. Daarmee bent u de enige die via MijnJBZ toegang heeft tot uw medische gegevens.

Code MIJ-034
Laatste revisie: 16 januari 2023 - 16:48