Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) houdt al uw medische gegevens bij in één digitaal dossier; het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). 

Het voordeel van het EPD is dat uw medische informatie altijd kan worden ingezien door JBZ-zorgprofessionals met wie u een behandelrelatie heeft. Uw behandelaar heeft hierdoor een beter totaaloverzicht van uw zorg in het ziekenhuis. Het EPD vervangt uw papieren dossier.

Welke gegevens staan in het EPD?

Alle medische gegevens die het Jeroen Bosch Ziekenhuis over u verzamelt, komen in het EPD. U kunt veel gegevens zelf bekijken via MijnJBZ. U kunt ook vragen om informatie toe te voegen aan uw EPD, bijvoorbeeld een wilsbeschikking of levenstestament.

Wat is het voordeel van het EPD?

Het elektronisch vastleggen van uw gegevens verhoogt de veiligheid en kwaliteit van uw zorg. Zorgverleners binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunnen snel en op een betrouwbare wijze over uw actuele gegevens beschikken. Doordat uw medische gegevens digitaal beschikbaar zijn, zijn deze voor al uw behandelaars altijd op iedere computer in het ziekenhuis in te zien. Gegevens die eenmaal zijn geregistreerd, worden op meerdere afdelingen gebruikt. Denk aan uitslagen van onderzoeken, uw medicatieoverzicht, of eventuele allergieën.

Géén landelijk dossier

Met het EPD brengen we alle medische, verpleegkundige en andere zorggerelateerde gegevens samen in één dossier dat digitaal toegankelijk is. Het is een dossier dat alleen gaat over uw zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het is dus geen landelijk patiëntendossier.

Heeft een externe zorgverlener toegang tot mijn EPD?

De externe zorgverlener heeft geen toegang tot uw EPD. Wel kan de externe zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft, met uw toestemming, een deel van uw medische gegevens inzien. Dit kan via het zorgverlenersportaal.

Mag het JBZ mijn patiëntengegevens opslaan in het EPD?

De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners zijn wettelijk vastgelegd. Als zorgverlener is het Jeroen Bosch Ziekenhuis op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht om medische patiëntendossiers bij te houden. Dat mag ook digitaal. Bent u het hier niet mee eens? Lees hieronder wat u kunt doen als u niet wil dat uw gegevens in het EPD staan.

Hoe lang worden gegevens in het EPD bewaard?

Er geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar na de laatste behandeling. Het JBZ kiest er echter voor om dossiers niet te vernietigen. U kunt natuurlijk altijd een verzoek indienen via de afdeling Juridische Zaken/Inzage recht als u uw medische gegevens wilt laten vernietigen. Uw arts zal uw verzoek beoordelen en neemt samen met Juridische Zaken hierover een besluit.

Wat is er gebeurd met mijn papieren dossier?

De gegevens uit uw papieren dossier zijn digitaal vastgelegd en altijd oproepbaar.

Ik wil niet dat mijn gegevens in het EPD staan. Wat kan ik doen?

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een systeem voor intern gebruik in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en is dus geen landelijk dossier. We hebben de verschillende bestaande dossiers binnen het JBZ (digitale en papieren dossiers) gekoppeld in één systeem. Het is niet mogelijk om patiënten hiervoor uit te sluiten.

Een belangrijk voordeel van het EPD is dat de zorg veiliger en efficiënter wordt. Ook kan de bescherming van uw gegevens met het EPD veel beter gewaarborgd worden. Alleen zorgverleners binnen het JBZ met wie u een behandelrelatie heeft, zijn bevoegd om via een inlogprocedure in uw dossier te kijken. Dit wordt bijgehouden (gelogd), en mocht er binnen het JBZ onverhoopt iemand in uw gegevens kijken die daartoe niet bevoegd is of geen medisch noodzakelijke reden heeft, dan volgen er sancties.

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u zelf een deel van deze medische gegevens inzien. De toegang is beveiligd met DigiD. Een extra SMS-controle is hierbij vereist. Daarmee bent u de enige die, via MijnJBZ, toegang heeft tot uw medische gegevens. Wilt u geen gebruik maken van MijnJBZ? Dan kunt u deze expliciet uit laten zetten.

Externe zorgverleners hebben geen toegang tot uw EPD. Wel kan de externe zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft, met uw toestemming, een deel van uw medische gegevens inzien via het zorgverlenersportaal. Uw keuze kunt u laten registreren in het JBZ.

Wij treffen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om onbevoegd gebruik van gegevens te voorkomen. Indien er echter een hack plaatsvindt, is dat een van buiten afkomend onheil waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Het is mogelijk dat u, na het lezen van de bovenstaande uitleg, niet akkoord bent met het EPD. Dan is de enige mogelijkheid om naar een ander ziekenhuis te gaan dat (nog) geen gebruik maakt van een EPD. Uw medisch dossier wordt nog wel 15 jaar bewaard in het JBZ. Wij zijn dit wettelijk verplicht.

Laatste revisie: 1 september 2021 - 14:23