Informatie voor familie bij opname op de OOA

Een naaste of familielid van u is opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, op de Operatie Ontvangst Afdeling (OOA)

Informatie

Na de operatie wordt uw naaste of familielid overgebracht naar een van de volgende verpleegafdelingen

¤  Kort Verblijf/Urologie

Bezoektijden: Dagelijks van 11.00 tot 20.30 uur

Telefoonnummer verpleegafdeling: B3,  (073) 553 67 00 of (073) 553 67 25

¤  Chirurgie

Bezoektijden: Dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 20.00 uur

Telefoonnummer verpleegafdeling: ¤ A7 Zuid (073) 553 20 31 ¤ A7 Noord (073) 553 20 23

¤  Orthopedie

Bezoektijden: Dagelijks van 14.00 tot 20.30 uur

Telefoonnummer verpleegafdeling: A8 Zuid (073) 553 25 21

¤  Specialisme:....................................................................

Verpleegafdeling:..................................................................................................

Telefoonnummer verpleegafdeling: (073) 553 ...............................................

Bezoektijden: Dagelijks van ...............................................................................

Op bezoek

Het bezoekadres is:

Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ 's-Hertogenbosch

In verband met de rust van de patiënten verzoeken wij u met niet meer dan 2 personen tegelijk de patiënt te bezoeken. Maak eventueel gebruik van de gratis website www.ziekenhuisplanner.nl om af te spreken wie wanneer op bezoek gaat.
 

Informatieverstrekking aan derden

Medewerkers van het ziekenhuis mogen geen informatie over een patiënt aan derden verstrekken zonder toestemming van de patiënt zelf. Dit in verband met de privacy van de patiënt. Bij opname op de verpleegafdeling zal de verpleegkundige de patiënt vragen 1 of 2 contactpersonen aan te wijzen die geïnformeerd mogen worden.

Wij stellen het op prijs als alle contacten en verzoeken om informatie via de contactpersoon verlopen. Zijn er meerdere personen die geïnformeerd willen en mogen worden, dan verzoeken wij u deze informatieverstrekking via de contactpersoon te laten lopen. De verpleegkundigen geven alleen informatie over zaken van verpleegkundige aard. Medische informatie, zoals bijvoorbeeld de uitslag van een onderzoek of operatie geeft de arts (-assistent). De contactpersoon kan, als dit gewenst is, een afspraak maken met de arts(-assistent) via de verpleegkundige of de secretaresse van de afdeling.

Post

Wilt u een kaart of brief aan de patiënt sturen, adresseer deze dan als volgt:

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Afdeling  ...................................
Naam patiënt
Postbus 90153
5200 ME ’s-Hertogenbosch

Parkeren

Tegen betaling kunt u parkeren in de parkeergarage of op het parkeerterrein van Jeroen Bosch Parking.

Tarieven per 1 juni 2017:

  • Als u korter dan 30 minuten parkeert, mag u gratis uitrijden.
  • Parkeert u 30 - 45 minuten, dan betaalt u € 1,50.
  • Voor iedere volgende 15 minuten of deel ervan betaalt u € 0,50
  • Maximum dagtarief € 10,00

De betaalautomaten accepteren muntgeld, bankbiljetten en pinpas.

Weekkaart parkeren

Ook wijzen wij u graag op de weekkaart voor het parkeren. Deze geeft het recht om gedurende zeven dagen, zo vaak als men wil, één auto tegelijk te parkeren in de parkeergarage of op het parkeerterrein. De kaart is overdraagbaar en kan dus door meerdere mensen gebruikt worden. U kunt de weekkaart voor € 25,00 kopen bij de betaalautomaten van de Jeroen Bosch Parking.

Werkwijze van de weekkaart:

  • Kies bij de betaalautomaat direct rechtsonder in het scherm de optie 'Kaart kopen'.
  • Kies vervolgens linksonder in het scherm voor de optie 'Weekkaart' en betaal het bedrag dat in het display verschijnt.
  • U ontvangt vervolgens een kaartje met een barcode.
  • U kunt de weekkaart bij het uitrijden meteen gebruiken. U neemt de kaart weer uit en de slagboom wordt voor u geopend.
  • Bij een volgend bezoek voert u bij het inrijden van de Jeroen Bosch Parking uw weekkaart in boven de groene knipperende knop. U neemt de kaart weer uit en de slagboom wordt voor u geopend.
Code VPA-399
Laatste revisie: 31 augustus 2020 - 20:27