Foto van een auto die de bezoekersgarage inrijdt

Parkeren bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch kunt u alleen betaald parkeren. Bij de locaties Boxtel, Drunen, Rosmalen en Zaltbommel kunt u gratis parkeren.

Parkeren bij de hoofdlocatie 's-Hertogenbosch

U mag voor de hoofdingang van de locatie 's-Hertogenbosch, bij de taxistandplaatsen, heel kort stoppen om iemand uit te laten stappen. U mag hier niet parkeren; ook niet kortdurend.

U kunt uw auto tegen betaling parkeren in de bezoekersgarage (650 plaatsen) of in de parkeergarage Willemspoort Zuid (170 plaatsen). Deze bevinden zich allebei dichtbij de hoofdingang (Voorplein) van het ziekenhuis.

U kunt alleen met pin betalen in onze bezoekersgarage en in de parkeergarage Willemspoort Zuid. Vergeet bij een bezoek aan ons ziekenhuis daarom niet om uw bankpas mee te nemen.

U krijgt in de bezoekersgarage en parkeergarage Willemspoort Zuid een papieren kaartje bij het inrijden. U kunt met pin betalen bij de betaalautomaat, of bij de slagboom. Met het parkeerkaartje kunt u uitrijden.

De tarieven van bezoekersgarage en parkeergarage Willemspoort Zuid zijn gelijk. Parkeren is de eerste 29 minuten gratis.

De bezoekersgarage en parkeergarage Willemspoort Zuid worden met behulp van camera's bewaakt. Als u vragen heeft kunt u terecht bij de beveiligingsbeambten die aanwezig zijn in de bezoekersgarages. U kunt contact met hen maken via de intercom bij de betaalautomaten.

Op werkdagen rijdt van 08.00 -17.00 uur een gratis shuttlebus tussen parkeergarage Willemspoort Zuid, de bezoekersgarage en de hoofdingang van het ziekenhuis.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

In de bezoekersgarage zijn parkeerplaatsen voor gehandicapten gereserveerd op de begane grond; dicht bij de uitgang. Ook in de parkeergarage Willemspoort Zuid zijn aan de kant van het ziekenhuis parkeerplaatsen gereserveerd voor gehandicapten. U mag op deze plaatsen alleen parkeren als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft en u betaalt hiervoor het gewone tarief.

Parkeren met een eigen rolstoelbus

Bent u, of is uw naaste, rolstoelafhankelijk, en komt u met een eigen rolstoelbus naar het JBZ? De bezoekersgarage heeft een doorrijhoogte van 2 meter 10 en de parkeergarage Willemspoort-zuid heeft een doorrijhoogte van 2 meter 15.

Is uw rolstoelbus te hoog voor deze parkeergarages? Dan kunt u parkeren op de invalidenparkeerplaatsen voor de Tolbrug. U kunt zich melden bij de slagboom van de Tolbrug. Ook hier moet u in het bezit zijn van een invalidenparkeerkaart, en deze achter de voorruit leggen. Ook als u niet onder behandeling bent van de Tolbrug, mag u hier als patiënt parkeren.

Illustratie van parkeermogelijkheden

 

Parkeren met een hogere wagen

De bezoekersgarage heeft een doorrijhoogte van 2 meter 10 en de parkeergarage Willemspoort-Zuid heeft een doorrijhoogte van 2 meter 15. Transferium Deutersestraat heeft een doorrijhoogte van 2 meter 10.

Tarieven

Het tarief voor het parkeren is:

 • Minder dan 30 minuten parkeren gratis uitrijden
 • 30 tot 45 minuten parkeren € 2,20
 • daarna per 15 minuten € 0,55
 • maximum dagtarief € 9,90
 • weekkaart € 27,50

U kunt alleen met pin betalen.

Het ziekenhuis krijgt geen budget voor het vergoeden van parkeerkosten. Daarom is het ziekenhuis genoodzaakt een kostendekkende vergoeding te vragen voor de parkeerfaciliteiten op het ziekenhuisterrein. De tarieven liggen lager dan in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Eveneens uit kostenoverwegingen kent het ziekenhuis geen gratis parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Weekkaart

Gaat u gedurende een langere periode parkeren bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, dan kan een weekkaart een uitkomst zijn. Deze kaart kost € 27,50 en geeft het recht om gedurende 7 aaneengesloten dagen, zo vaak u wil, gebruik te maken van de bezoekersgarage of parkeergarage Willemspoort Zuid. U koopt de weekkaart bij een van de betaalautomaten van de Jeroen Bosch Parking.

Werkwijze van de weekkaart

 • Kies bij de betaalautomaat direct rechtsonder in het scherm de optie 'Kaart kopen'.
 • Kies vervolgens linksonder in het scherm voor de optie 'Weekkaart', voer uw kenteken in en betaal met pin het bedrag dat in het display verschijnt.
 • Bij vertrek opent de slagboom automatisch.
 • Bij een volgend bezoek wordt uw kenteken herkend en opent de slagboom automatisch. 

Dagkaart

Gaat u op 1 dag meerdere keren parkeren bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, dan kan een dagkaart een uitkomst zijn. Deze kaart kost € 9,90 en geeft het recht om 24 uur lang zo vaak u wilt gebruik te maken van de bezoekersgarage of parkeergarage Willemspoort Zuid. De 24 uur gaan vanaf het moment dat u de 1e keer inrijdt. U koopt de dagkaart bij een van de betaalautomaten van de Jeroen Bosch Parking.

Werkwijze van de dagkaart

 • Kies bij de betaalautomaat direct rechtsonder in het scherm de optie 'Kaart kopen'.
 • Kies vervolgens linksonder in het scherm voor de optie 'Dagkaart', voer uw kenteken in en betaal met pin het bedrag dat in het display verschijnt.
 • Bij vertrek opent de slagboom automatisch.
 • Bij een volgend bezoek binnen 24 uur wordt uw kenteken herkend en opent de slagboom automatisch.

Parkeren tegen vast tarief voor bepaalde doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een vast-tariefkaart. Dit houdt in dat een vast bedrag van € 3,00 per keer per bezoek wordt betaald, ongeacht de daadwerkelijke parkeertijd:

 • ouders van opgenomen kinderen
 • partners die de Kraamafdeling bezoeken
 • ouders van kinderen die een (langdurige) cytostaticabehandeling ondergaan
 • begeleiders van patiënten die langdurig op de Spoedeisende Hulp behandeld worden
 • directe familie van patiënten op de Intensive Care
 • directe familie van patiënten die verpleegd worden in omgekeerde isolatie (Oncologie)
 • patiënten van Tolbrug die een langdurige behandeling ondergaan
 • patiënten van het Oncologisch Centrum die een langdurige behandeling ondergaan
 • mensen die waken bij een patiënt

De behandelaar of secretaresse op de afdeling beoordeelt of u in aanmerking komt voor de vast-tariefkaart en verstrekt deze aan u. De vast-tariefkaart kunt u invoeren bij de betaalautomaat of de slagboom voordat u betaalt.

Werkwijze van de vast-tariefkaart

 • Bij vertrek voert u uw kenteken in bij de betaalautomaat. 
  U kunt er ook voor kiezen te betalen bij de slagboom. Dan wordt uw kenteken automatisch gescand. 
 • U voert de vast-tariefkaart in in de betaalautomaat of bij de slagboom.
 • Uw tarief wordt na deze handeling automatisch op € 3,00 gesteld.
 • Nadat u betaald heeft, kunt u uitrijden. 

Hogere parkeerkosten door uitloop spreekuur

Het ziekenhuis doet er alles aan om de wachttijden op de poliklinieken zoveel mogelijk te beperken, maar kan helaas niet garanderen dat u nooit hoeft te wachten. Er kunnen zich situaties voordoen, waarin er bijvoorbeeld meer tijd nodig is voor - of voorrang gegeven moet worden aan - een andere patiënt. Het ziekenhuis heeft helaas geen budget voor het vergoeden van (hogere) parkeerkosten die voor u het gevolg kunnen zijn. Op de polikliniek zult u zo goed en tijdig mogelijk geïnformeerd worden over een eventuele uitloop.

Code NHZ-063
Laatste revisie: 12 februari 2024 - 07:37