wachtkamer polikliniek Cardiologie

Goed voorbereid naar de polikliniek Cardiologie

Als voorbereiding op uw afspraak op de polikliniek Cardiologie vragen wij u om de informatie hieronder te lezen.

Meer informatie over uw afspraak vindt u in de afspraakbevestiging.

Met wie heeft u een afspraak?

U heeft een afspraak met de cardioloog of de verpleegkundig specialist of de specialistisch verpleegkundige. Meerdere patiënten kunnen op dezelfde tijd een afspraak hebben met een van de zorgverleners. De cardioloog is eindverantwoordelijk voor uw behandeling en alle behandelplannen worden besproken.

  • Cardioloog, dit is een specialist in hart- en vaatziekten. De cardioloog behandelt patiënten met hartproblemen.
  • Verpleegkundig Specialist werkt onder supervisie van de cardioloog en biedt professionele medische zorg. De VS kan een deel van de werkzaamheden van de cardioloog uitvoeren.
  • Gespecialiseerd cardiologisch verpleegkundige, is verantwoordelijk voor de begeleiding van de hartrevalidatiepatiënten.

Hoe bereidt u zich voor?

Wij adviseren u uw ziekenhuisbezoek goed voor te bereiden. Draag makkelijk zittende kleding. U kunt van te voren opschrijven welke vragen u wilt stellen, dit kan helpen om uw klachten goed te verwoorden.

Afspraakherinnering via sms

Als uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is ontvangt u 2 dagen voor uw afspraak een sms-bericht met een afspraakherinnering. U kunt dan inloggen via MijnJBZ om uw afspraak te bekijken.

U ontvangt alleen een sms als u daar toestemming voor heeft gegeven. Wilt u geen gebruik maken van onze sms- dienst, dan kunt dit zelf aanpassen via MijnJBZ. U kunt dit ook doorgeven bij de afdeling Patiëntenregistratie.

Waar meldt u zich?

Op de polikliniek Cardiologie kunt u zich met uw patiëntenpas aanmelden bij de aanmeldzuil in de wachtruimte. Wij adviseren u om 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Heeft u geen patiëntenpas of er zijn veranderingen in uw gegevens dan kunt u dit doorgeven bij de afdeling Patiëntenregistratie, verdieping 0, gebouw B. Zorg dan dat u dit ongeveer 15 minuten voor uw afspraak doet. U kunt veranderingen in persoonsgegevens ook zelf aanpassen via MijnJBZ.

Heeft u een rolstoel nodig dan kunt u die in de parkeergarage of bij de ingang meenemen.

Hoe verloopt uw afspraak?

Nadat u zich heeft aangemeld neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent wordt u opgeroepen naar een onderzoekkamer en/of spreekkamer. Bewaar het oproepnummer tijdens uw bezoek.

Voordat u bij de cardioloog komt wordt er mogelijk door een zorgverlener eerst een hartfilmpje (E.C.G.) gemaakt. De zorgverlener meet ook uw bloeddruk, gewicht en lengte.

Aanvullend onderzoek en/of behandeling

Als uw cardioloog aanvullende onderzoeken en/of behandelingen met u afspreekt, dan wordt dit verder geregeld bij het afsprakenbureau. Hiervoor gaat u weer in de wachtkamer zitten. Met uw oproepnummer wordt u opnieuw opgeroepen om de afspraken te maken.

Rechten en plichten

Als u de hulp inroept van (een zorgverlener van) het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ontstaat er een geneeskundige behandelingovereenkomst. Het is wettelijk geregeld wat uw rechten en plichten zijn.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u bellen naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 60 40.

Code CAR-142
Laatste revisie: 18 juli 2022 - 08:48