Headerafbeelding
Patiënt krijgt een Duplex onderzoek
Onderzoek

Duplexonderzoek van de bloedvaten in de hals

Bij een duplexonderzoek van de bloedvaten in uw hals brengt de vaatlaborant met geluidsgolven het bloedvat in beeld en meet de bloeddoorstroming in uw bloedvaten (snelheid en richting).

Zo kan de arts problemen in de bloedvaten van uw hals opsporen. De vaatlaborant gebruikt bij het duplexonderzoek twee technieken, namelijk echografie en doppler. Met een echo is het mogelijk om de bloedvaten zichtbaar te maken op een beeldscherm. Met doppler kan de bloeddoorstroming van het bloed worden beoordeeld. In de folder ‘Duplexonderzoek van de bloedvaten in de hals’ leest u meer over dit onderzoek. 

Betrokken afdelingen

Code VTL-009
Laatste revisie: 12 juli 2019 - 13:31

Duplexonderzoek van de bloedvaten in de hals