Raad van bestuur

De raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bestaat uit Relinde Weil (voorzitter), Tamara Kroll en Jules de Vet (interim lid).

De raad van bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen van het JBZ, de strategie, het beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg alsmede de bedrijfsvoering. De raad van bestuur vertegenwoordigt het JBZ bij externe stakeholders zoals de overheid, financiers, het onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en in de pers.

Portretfoto van Relinde Weil

Mevr. R.J. (Relinde) Weil

Achtergrond

Relinde Weil was van 2016 tot en met voorjaar 2023 voorzitter raad van bestuur van het St. Jansdal Ziekenhuis. Voor die tijd vervulde zij bestuurlijke en toezichthoudende rollen in de ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg en werkte zij bij Nike en McKinsey. Naast haar functie bij het JBZ is zij lid van de raad van toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen.

Aandachtsgebieden

 • Governance
 • Strategie en Innovatie
 • Organisatieontwikkeling 
 • Kwaliteit en Veiligheid
 • Verpleegkundig domein 
 • Opleiden
 • Wetenschap
 • Communicatie
 • Ketenpartners in de zorg
 • Aansturing RVE’s en stafafdelingen

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen

Foto van Tamara Kroll

Mevrouw T. (Tamara) Kroll

Achtergrond

Tamara Kroll was van 2019 tot en met najaar 2023 bestuurder in het Martini Ziekenhuis in Groningen (CFO/COO). Voor die tijd vervulde zij (bestuurlijke) functies binnen de sector verpleeg- en verzorging en de geestelijke gezondheidszorg. Tijdens haar bestuursperiode in het Martini Ziekenhuis was zij ook voorzitter van de CFO board van het samenwerkingsverband Santeon. Naast haar functie bij het JBZ vervult Tamara diverse toezichthoudende en bestuurlijke nevenfuncties.

Aandachtsgebieden

 • Governance
 • Strategie en innovatie
 • Organisatieontwikkeling
 • Finance, control & informatie
 • Zorgverkoop
 • Integraal risicomanagement
 • Facilitaire zaken inclusief inkoop, lange termijn huisvestingsplan en vastgoed
 • Medische informatie en communicatie technologie
 • Personeel en organisatie 
 • Aansturing RVE’s en stafafdelingen

Nevenfuncties

 • Lid raad van toezicht Koninklijke Kentalis
 • Lid raad van toezicht De Twentse Zorgcentra
Jules de Vet

Dhr. J. (Jules) de Vet

Achtergrond

Jules de Vet heeft als interim bestuurder in de gezondheidszorg bij verschillende algemene en universitaire ziekenhuizen gewerkt. Tevens was hij interim bestuurder in de gehandicaptenzorg, de medische diagnostiek en bij gezondheidscentra. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren diverse organisatieadviesopdrachten vervuld in de zorg.

Aandachtsgebieden

 • Governance
 • Strategie en Innovatie
 • Organisatieontwikkeling
 • Financiën, Control en Informatie
 • Capaciteitsmanagement 
 • Medische Informatie en Communicatie Technologie (MICT)
 • Aansturing RVE’s en stafafdelingen

Nevenfuncties

Jules de Vet heeft geen nevenfuncties.

De raad van bestuur werkt volgens het bestuursreglement, dat gebaseerd is op de Governancecode Zorg 2022, en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De arbeidsvoorwaarden en het jaarinkomen van de raad van bestuur zijn bepaald op basis van de Wet Normering Topinkomens. Het beleid voor het vergoeden van onkosten van de bestuurders is vastgelegd in de Onkostenregeling raad van bestuur. Een overzicht van de kosten die zijn vergoed is in dit document uitgewerkt.

Contact

Heeft u een vraag of reactie naar aanleiding van uw ziekenhuisbezoek die u direct aan de raad van bestuur wilt stellen? Of wilt u om een andere reden contact opnemen met de raad van bestuur? De raad van bestuur en de bestuurssecretaris zijn telefonisch bereikbaar via het bestuurssecretariaat: (073) 553 82 48 of (073) 553 81 25.

Code ORG-014
Laatste revisie: 7 maart 2024 - 12:08