Opleidingsziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis. 

Het JBZ is een van de ziekenhuizen in Nederland die de topklinische status van de STZ heeft gekregen. Topklinische ziekenhuizen bieden hoogwaardige zorg die niet door elk ziekenhuis geboden wordt. Meestal gaat het om behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen en/of specifieke deskundigheid nodig is. 

In STZ-ziekenhuizen neemt de opleiding van verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners in opleiding een belangrijke plaats in.

Voor u als patiënt betekent dit:

  • dat bij een gesprek of een onderzoek vaak meerdere zorgverleners aanwezig zijn.
  • dat u misschien onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener en leert zo het vak. In het onderwijssysteem wordt er op toegezien dat de mensen die u behandelen bekwaam en bevoegd zijn voor de handelingen die zij verrichten.
Code NHZ-012
Laatste revisie: 13 februari 2024 - 14:52