Inzage of kopie van een patiëntendossier na overlijden

Wilt u inzage in de medische gegevens van een naaste die is overleden of hiervan een kopie opvragen?

Dan kunt u gebruik maken van het 'Aanvraagformulier inzage/kopie van patiëntendossier na overlijden'. Lees eerst de uitgebreide toelichting onderaan het formulier.

Ga naar het aanvraagformulier

Let op! Er zijn verschillende aanvraagformulieren. Kijk goed welk formulier u moet invullen.

Code ALG-026a
Laatste revisie: 17 april 2023 - 11:11