Inzage of kopie medische gegevens (dossier)

Wilt u inzage in uw medische gegevens of hiervan een kopie opvragen?

Via MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en een groot gedeelte van uw medische gegevens inzien en een samenvatting downloaden. Kunt u niet inloggen in MijnJBZ of wilt u gegevens opvragen die niet in MijnJBZ zijn opgenomen? Dan kunt u gebruik maken van het 'Aanvraagformulier inzage/kopie medische gegevens'. Lees eerst de uitgebreide toelichting onderaan het formulier.

Ga naar het aanvraagformulier

Let op! Er zijn verschillende aanvraagformulieren. Kijk goed welk formulier u moet invullen.

Code ALG-026
Laatste revisie: 3 juli 2023 - 09:35