Inzage of kopie medische gegevens

Wilt u inzage in uw medische gegevens, of hiervan een kopie opvragen?

Via MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en een groot gedeelte van uw medische gegevens inzien. Kunt u niet inloggen in MijnJBZ of wilt u gegevens opvragen die niet in MijnJBZ zijn opgenomen? Dan kunt u gebruik maken van het 'Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens'. Lees eerst de uitgebreide toelichting onderaan het formulier.

Ga naar het aanvraagformulier

Code ALG-026
Laatste revisie: 19 april 2022 - 11:11