Wat is goede zorg?
Hoe maak je daar maatwerk van?
En hoe waarborg je vervolgens wat is afgesproken?

Dit zijn vragen waar veel partijen binnen het ziekenhuis over meedenken. De Cliëntenraad is er daar één van. Deze raad behartigt de belangen van alle mensen in ‘s-Hertogenbosch en omgeving die een beroep doen op het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dat kunnen patiënten zijn, hun familie, naasten en bezoekers.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Eén van die bevoegdheden is om adviezen uit te brengen aan de Raad van Bestuur. Dat kunnen gevraagde en ongevraagde adviezen zijn. Via de Cliëntenraad kunnen cliënten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis actief meedenken en invloed uitoefenen op de ontwikkelingen binnen het ziekenhuis en een bijdrage leveren aan een betere zorg en een aangenamer verblijf in het ziekenhuis.

Foto van de Cliëntenraad van het JBZ

Jouw belang telt!

Om haar rol goed te kunnen vervullen, volgt de Cliëntenraad de ontwikkelingen en het beleid van het ziekenhuis op de voet. Zij krijgt veel informatie van de Raad van Bestuur en afdelingen van het ziekenhuis, maar gaat ook zelf op onderzoek uit. De Cliëntenraad verdiept zich in praktische onderwerpen als voeding en parkeerkosten, maar is ook betrokken bij bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid en de bedrijfsvoering. In besprekingen met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en in de adviezen die de Cliëntenraad uitgeeft telt één belang: het belang van de patiënt.

De Cliëntenraad bestaat uit negen leden, die elk vanuit hun eigen vakgebied veel kennis en ervaring inbrengen.

De Cliëntenraad is benieuwd naar je mening

De Cliëntenraad richt zich op het algemene belang van cliënten in het ziekenhuis. Zij behandelt geen individuele klachten. Hiervoor verwijzen we je naar de Klachtenfunctionaris of de Klachtencommissie van het ziekenhuis.

Reikt je klacht verder dan een incident, laat het ons weten. Ook verbetersuggesties van patiëntenverenigingen zijn van harte welkom. We zijn bereikbaar via:

E-mail: clientenraad@jbz.nl

Adres: Jeroen Bosch Ziekenhuis
t.a.v. secretariaat cliëntenraad
Postbus 90153
5200 ME ’s-Hertogenbosch

Telefoon: (073) 553 31 97 (maandag, woensdagochtend en donderdag)

Meer informatie

Code ORG-017
Laatste revisie: 22 december 2022 - 15:05