Headerafbeelding
Behandeling bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde
Behandeling

Vrijleggen en ligeren van tanden

Een tand of kies die nog verstopt zit in de kaak, kan de kaakchirurg vrijleggen en ligeren. 

Ligeren is het aanbrengen van een metalen slotje (bracket) op de betreffende tand of kies. De orthodontist kan deze dan onder spanning laten zakken tot de juiste plaats.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code MON-082
Laatste revisie: 16 augustus 2023 - 15:22
Hoe verloopt de behandeling?

Vrijleggen en ligeren van tanden

  • Plan zo min mogelijk op de dag van de behandeling en de dag erna. Dus sporten, vergaderingen en etentjes even uitstellen. De meeste mensen hebben ongeveer 2 tot 3 dagen last na een behandeling. Daarna gaat het geleidelijk aan beter.
  • Zorg dat er thuis ijs klaarligt, zodat u kunt koelen.
  • U kunt eventueel een uur voor de behandeling paracetamol innemen (lees de bijsluiter voor dosering). U krijgt van ons een recept mee na de behandeling.

U krijgt een verdoving en daarna brengen we u naar de poliklinische operatiekamer (POK). Hier leggen we een doek over u heen. Als de verdoving is ingetrokken, start de behandeling. De MKA-chirurg maakt een luikje in het tandvlees. De tand wordt uitgegraven en vrijgemaakt van het weefsel rondom.

Daarna brengen we een zuur (ets) aan op de tand om deze ruw te maken, zodat de lijm beter hecht. Vervolgens plakken we de bracket vast op de tand. De lijm harden we uit met UV–licht.

De bracket is voorzien van een ijzerdraadje of een kettinkje. Als u al een beugel heeft, maken we het hieraan vast. Heeft u geen beugel, dan brengen we een wondverband aan op deze plek. De orthodontist kan dan de bracket met ijzerdraad aan de beugel vastmaken en de tand op de juiste plaats brengen.

U krijgt pijnstillers en een mondspoeling mee.

  • De pijnstiller kunt u meteen bij thuiskomst innemen.
  • Koelen met ijs beperkt de zwelling. Doe een doekje of washandje om de ijsblokjes of het coldpack, zodat de huid niet bevriest.
  • Na 24 uur start u met de mondspoeling.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, telefoonnummer: (073) 553 23 30. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.