Headerafbeelding
afdelingen onderzoek gynaecologie ctg
Behandeling

Thuismonitoring: Hartfilmpje (CTG) van uw kind thuis

Het is belangrijk dat we uw kind extra goed in de gaten houden met behulp van een hartfilmpje van uw kind. Dit kan door middel van thuismonitoring.

We moeten dagelijks een hartfilmpje maken van uw kind. Dit hartfilmpje noemen we een CTG. U mag thuis uw CTG-metingen gaan doen. Dit betekent dat u niet meer opgenomen hoeft te zijn in het ziekenhuis of dagelijks langs moet komen voor controle. U voert uw metingen thuis uit en stuurt deze naar ons toe. Op afstand controleren wij de metingen.

Hoe verloopt thuismonitoring?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over thuismonitoring

Praktische tips

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code GYN-213
Laatste revisie: 18 oktober 2023 - 14:25
Hoe verloopt thuismonitoring?

Thuismonitoring: Hartfilmpje (CTG) van uw kind thuis

U krijgt van het Jeroen Bosch Ziekenhuis de CTG-apparatuur mee naar huis. Deze apparatuur zit in een klein koffertje. U krijgt de CTG-apparatuur in bruikleen. Daarom vragen wij u een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Hierin staat dat u zelf verantwoordelijk bent voor de apparatuur die u mee naar huis krijgt. Bij beschadiging of diefstal moet u het Jeroen Bosch Ziekenhuis hiervoor een schadevergoeding betalen.

U krijgt van ons uitleg over de apparatuur. We vertellen u hoe u het CTG moet aansluiten en waar u op moet letten. Ook maakt u afspraken over het verzenden van de resultaten van het CTG. 

Hoe maakt u een CTG?

Het maken van een CTG verloopt volgens de volgende stappen:

1. U gaat op een bank of bed liggen en sluit het CTG aan.

2. U blijft een half uur liggen in dezelfde houding? Het CTG registreert in die tijd het hartje van uw kind.

3. U koppelt het CTG los en ruimt het apparaat op.

4. U belt naar de afdeling Verloskunde om aan te geven dat uw CTG-meting klaar is.

Hoe vaak maakt u een CTG?

U maakt 1 keer per dag een CTG. U doet dit dagelijks tussen 09.00 uur en 09.30 uur.

Als de registratie niet goed is doorgekomen of het CTG geeft geen duidelijk beeld, dan kunnen we u vragen het CTG dezelfde dag nog eens te herhalen. Soms vragen we u naar het ziekenhuis te komen voor een CTG.

Let op!

Het apparaat mag niet gebruikt te worden bij andere zwangere vrouwen. Het CTG dat dan gemaakt wordt, wordt op uw naam opgeslagen. Dit kan gevaarlijke gevolgen hebben.

Eén keer per week komt u op de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie op controle. We kunnen dan uitgebreider bekijken hoe het met u gaat.  Neem bij elke controle het CTG koffertje mee naar het ziekenhuis. U kunt het dan meteen inleveren als blijkt dat thuismonitoring niet meer nodig is.

Vaak adviseren wij u om zoveel mogelijk rust te nemen. Dit is soms best moeilijk. Het betekent namelijk dat u veel uit handen moet geven. Zoals het huishouden, koken, boodschappen doen en de zorg voor de eventuele andere kinderen. Hoe moeilijk dit ook is, schakel hier hulp voor in bijvoorbeeld van familie, vrienden, buren of huishoudelijke hulp.

  • Bij vruchtwaterverlies (tenzij u al gebroken vliezen heeft)
  • Bij verandering van de kleur van het vruchtwater (groen, bruin, rood)
  • Bij helderrood bloedverlies
  • Bij regelmatige en/of pijnlijke harde buiken
  • Als u uw kind niet of duidelijk minder voelt bewegen
  • Als u koorts heeft
  • Als u zich 'niet lekker voelt', of als u zich om andere redenen ongerust maakt

U kunt ons bereiken via telefoonnummer: (073) 553 20 20 of (073) 553 20 22.  Belt u als u vragen of problemen heeft, daar zijn wij voor.