Headerafbeelding
Ontvangst bij de poliklinische operatiekamer POK
Behandeling

Teennageloperatie

Bij een ingegroeide teennagel kan een kleine operatie nodig zijn. 

Bij deze operatie van een ingegroeide teennagel wordt een smalle reep nagel verwijderd.

De behandeling vindt plaats op de poliklinische operatiekamer (POK) (Gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4).

Hoe verloopt de behandeling?

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Code CHI-019a
Laatste revisie: 11 januari 2023 - 10:44
Hoe verloopt de behandeling?

Teennageloperatie

Waar moet u rekening mee houden?

 • In verband met de verzekering mag u na de ingreep niet zelf rijden. Regel van tevoren dat iemand u begeleidt na de ingreep.
 • Neem vanaf de ingang van het ziekenhuis een rolstoel mee naar de POK.
 • Is er een contactpersoon die we eventueel kunnen bereiken? Telefoonnummer....................................

Wat wil uw behandelaar van u weten?

 • Bent u goed mobiel? Zo niet, dan wordt er extra tijd gereserveerd.
 • Gebruikt u bloedverdunners?  Nee / Ja  Welke? .......................................      
 • Bent u aan het hart geopereerd / heeft u een pacemaker of een Interne Cardio Defibrilator (ICD, IAD)?
 • Bent u besmet of besmet geweest met een resistente bacterie?
 • Bent u onlangs behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
 • Is iemand in uw omgeving (huisgenoot, partner of zorgcontact) besmet met MRSA?
 • Komt u in contact met beroepsmatig gehouden varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of bent u woonachtig op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden?
 • Komt uw kind voor een ingreep: Is uw kind onlangs geadopteerd uit het buitenland?
 • Woont u of heeft u onlangs gewoond in een instelling voor asielzoekers?

Bent u voor de behandeling niet eerst op het spreekuur geweest?

Als u niet eerst op het spreekuur bent geweest, kan het gebeuren dat de arts ter plaatse besluit dat de behandeling niet op dat moment kan plaatsvinden.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich aan bij de gele aanmeldzuil van de POK (Gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4).

Hoe verloopt de behandeling?

De teen wordt aan de basis aan weerskanten verdoofd met een injectie, die gevoelig is. Er wordt een smalle reep nagel verwijderd. Ook het vlies daaronder - waar de nagel op groeit - wordt verwijderd. Zo wordt verhinderd dat de nagel weer ingroeit. Soms wordt een etsende vloeistof gebruikt. Dit geeft een irritatie van de nagelriem. Dit verdwijnt vanzelf  na enkele weken.

Wat zijn de risico's?

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding of wondinfectie. Het is mogelijk dat u na de operatie minder gevoel heeft in het gebied rondom de behandelde nagel. Ook komt het voor dat de nagel opnieuw ingroeit; dan kan een nieuwe operatie nodig zijn.

Adviezen voor thuis

 • Tot en met de volgende dag houdt u de voet hoog en beperkt u het lopen tot een minimum. Dit om pijn en een nabloeding te vermijden.
 • Begin zodra u thuis komt met pijnstilling: neem 4 maal per dag 2 tabletten paracetamol (van 500 mg).
 • De dag na de ingreep verwijdert u het drukverband en begint u tweemaal daags de teen onder de douche te spoelen. Dit blijft u doen gedurende één week.
 • Wilt u een sok en schoen aan, doe dan een pleister op de geopereerde teen.
 • U mag gaan bewegen en u mag een schoen aan doen; u voelt zelf of dit gaat of dat dit nog te pijnlijk is. 

Wat doet u bij problemen thuis ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Chirurgie telefoonnummer: (073) 553 60 05. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur op nummer (073) 553 60 05.