Headerafbeelding
afdelingen mond kaak en aangezichtschirurgie controle
Behandeling

Spalk bij tandletsel

Als uw tand loszit of uit uw mond is geweest, dan brengt de MKA-chirurg een spalk aan.

Het doel van de spalk is om de getroffen tand(en) rust te geven, zodat deze kan genezen. De MKA-chirurg bepaalt hoe lang de spalk moet blijven zitten. Dit is afhankelijk van het letsel.

Wanneer er een hoekje van uw tand is afgebroken, beoordeelt de tandarts of de tandzenuw hierbij betrokken is en of er een behandeling nodig is. Het afgebroken hoekje kan meestal vrijwel onzichtbaar worden gerestaureerd met wit vulmateriaal (composiet). 

Als een groot deel van de kroon en ook een deel van de wortel zijn afgebroken, kan de tand niet altijd worden hersteld. Wanneer uw tand door de lengte is gebroken, is de tand meestal verloren. Bij een horizontale breuk kan de tand soms worden gerestaureerd met een kroon.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle informatie over uw behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Code MON-081
Laatste revisie: 16 augustus 2023 - 15:24
Hoe verloopt de behandeling?

Spalk bij tandletsel

Een spalk bestaat uit een metalen draad. Deze legt de chirurg langs de tanden. Hij zet de spalk vast met witte kunststof (composiet).

U mag uw tand(en) niet belasten. U moet een zacht dieet te gebruiken. De MKA-chirurg zal aangeven wanneer u de tand(en) weer mag belasten. U kunt eventuele pijn bestrijden met pijnstillers.

U kunt de spalk het beste schoonhouden door tweemaal per dag uw mond te spoelen. Dit doet u met het voorgeschreven desinfecterende mondspoelmiddel. U mag borstelen met een zachte (peuter) tandenborstel.

Zo nodig kan de mondhygiënist u advies geven over de verzorging van de mond.

Wat kunnen de gevolgen op de langere termijn zijn?

Kort na een ongeval is het moeilijk een uitspraak te doen over de langere termijn. Sommige complicaties komen pas na lange tijd naar voren.

Na elke breuk van uw tand (dentoalveolair trauma) bestaat de kans dat na kortere of langere tijd de tandzenuw afsterft. Dit is te zien aan een donkere verkleuring van de tand. De tandarts voert dan een zenuwkanaalbehandeling uit.

Ook kan het gebeuren dat de wortel van uw tand als het ware oplost. We noemen dit een wortelresorptie. Hierdoor komt de tand los te staan en moet deze meestal worden verwijderd.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie ?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, telefoonnummer: (073) 553 23 30. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw  huisarts.

U moet regelmatig bij de tandarts of MKA-chirurg terugkomen voor controle.