Behandeling

Rugtraining graded activity via de bedrijfsarts

Graded Activity is een trainingsprogramma voor de nek en rug en is bedoeld voor werknemers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Het rugtrainingsprogramma is bedoeld voor mensen die langer dan 6 weken rugklachten hebben. Het is ook bedoeld voor mensen bij wie de klachten regelmatig terugkomen. Meestal gaan rugklachten vanzelf over. Wie een paar dagen rustig aan doet, kan daarna vaak weer gewoon alles doen. Maar bij sommige mensen blijven de klachten aanhouden. Het lukt dan niet om het gewone leven weer op te pakken. Vooral voor deze groep mensen is het Graded Activity programmazeer geschikt. Na verwijzing door de bedrijfsarts kan een werknemer van dit programma gebruik maken.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Betrokken afdelingen

Code PMD-105
Laatste revisie: 6 december 2022 - 14:16
Hoe verloopt de behandeling?

Rugtraining graded activity via de bedrijfsarts

Graded activity is een wetenschappelijk bewezen, succesvol trainingsprogramma. Op een veilige manier verhoogt de fysiotherapeut stapsgewijs (in het Engels “graded”) de zwaarte van de training (“activity”).
We bespreken met u welke werkzaamheden of activiteiten u uiteindelijk weer wilt kunnen doen. Dit gebeurt voordat het programma start.

Werkplekonderzoek

Voorafgaand aan het trainingsprogramma krijgt u een werkplekonderzoek. Hierbij kijken we met welke belastende bewegingen en houdingen u te maken heeft op uw werkplek.

Trainingsprogramma

Het trainingsprogramma duurt 3 maanden. De eerste 6 weken traint u 2 keer per week. Daarna traint u nog 6 weken 1 keer in de week. Een training duurt ongeveer 1 uur. U traint in groepsverband. Voordat het trainingsprogramma begint, krijgt u een intakegesprek. Daarin brengen we uw persoonlijke situatie goed in kaart. Ook neemt de fysiotherapeut een conditietest af.

Met deze gegevens maakt de fysiotherapeut een haalbaar trainingsprogramma. U traint onder andere met krachttrainingapparatuur die we precies instellen op uw niveau. Het trainingsprogramma begint altijd op een niveau dat iets onder de conditie ligt die we bij u gemeten hebben. In 3 maanden werkt u toe naar het einddoel. Dit doel is van tevoren samen met u afgesproken. Ook bespreekt de fysiotherapeut met u hoe u na deze trainingsperiode uw conditie op peil kunt houden.

Multidisciplinair overleg

Er is regelmatig een multidisciplinair overleg tussen de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en fysiotherapeut waarin alle werknemers die aan het trainingsprogramma deelnemen besproken worden.

Waar is de training?

De training is bij de afdeling Paramedische Ziekenhuiszorg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1 in ‘s-Hertogenbosch, gebouw C, verdieping 0, ontvangst 1.

U heeft op deze locatie ook de mogelijkheid om (tegen geringe kosten) deel te nemen aan de bedrijfsfitness.

Na verwijzing door de bedrijfsarts, worden de kosten door uw werkgever vergoed.

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met de Paramedische ziekenhuiszorg, afdeling fysiotherapie of u kunt een afspraak maken met de bedrijfsarts.

  • Paramedische ziekenhuiszorg, fysiotherapie, (073) 553 61 55.
  • Bedrijfsarts, (073) 553 39 39.