Headerafbeelding
Ontvangst bij de poliklinische operatiekamer POK
Behandeling

Poliklinische operatie door de dermatoloog

Een poliklinische operatie door de dermatoloog gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Tijdens de behandeling haalt de dermatoloog een of meerdere stukjes huid weg. Meestal worden deze stukjes huid daarna in het laboratorium onderzocht door de patholoog. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw JBZ-patiëntenpas
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code DER-509
Laatste revisie: 2 maart 2023 - 12:59
Hoe verloopt de behandeling?

Poliklinische operatie door de dermatoloog

Een aantal belangrijke voorbereidingen

 • Het is beter om de dag voor de behandeling geen alcohol te drinken. Dit vanwege de kans op een bloeding.
 • U hoeft niet te stoppen met bloedverdunners. Dit geldt ook voor de bloedverdunners die u heeft van de trombosedienst.
 • U kunt voor de behandeling gewoon eten en drinken.
 • Krijgt u een huidtransplantaat? Dan mag u minstens 2 weken voor de ingreep niet roken. Roken vermindert de huiddoorbloeding. De wondgenezing verloopt dan minder goed.

Let op! Het is belangrijk om te weten of u een pacemaker of Interne Cardio Defibrilator (I.C.D.) heeft. Bent u overgevoelig voor bijvoorbeeld jodium, verdovingsvloeistof of pleisters? Dan willen wij dat graag voor de behandeling weten. Weet uw arts dit nog niet? Dan kunt u bellen naar de polikliniek Dermatologie om dit door te geven. U kunt ook een e-mail sturen naar de polikliniek via onze website

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Behandelend arts

Het kan zijn dat een andere arts dan uw eigen arts u opereert. Dit kan ook een artsassistent zijn. Wilt u persé door een bepaalde arts geopereerd worden? Geeft u dit dan duidelijk aan. We houden hier dan rekening mee. Het is mogelijk dat u dan langer moet wachten op de behandeling. 

Moment van controle voor behandeling

Zorgverleners controleren voor de behandeling aan de hand van een checklist of alles in orde is. Zijn alle benodigde materialen aanwezig en in orde? Kloppen alle gegevens? Op verschillende momenten stellen zij ook vragen aan u. Soms heeft u een vraag al eerder beantwoord. De herhaling van vragen is onderdeel van de checklist en gebeurt dus bewust.

De behandeling

De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. De plaatselijke verdoving is even wat pijnlijk. De behandeling zelf is pijnloos. De wond wordt meestal gehecht. Hiervoor gebruiken we oplosbare en onoplosbare hechtingen. De onoplosbare hechtingen worden later verwijderd.

Over de hechtingen worden vaak papieren hechtstrips geplakt. Daaroverheen komt een pleister en eventueel een verband. Laat de hechtstrips zitten totdat u terugkomt voor het verwijderen van de hechtingen. Ze geven namelijk extra steun aan de wond.

U mag na de behandeling direct naar huis. 

Risico's

Hoewel het zelden voorkomt, kunnen er na iedere operatieve behandeling problemen ontstaan. De wond kan gaan bloeden. Dan moet u denken aan meer dan enkele druppels. Als dit het geval is, druk dan de wond gedurende 30 minuten stevig af met een schone doek. Blijft de wond bloeden, dan belt u naar het ziekenhuis.

In en rond om het behandelde gebied kan de huid doof aanvoelen. Dit noemen we sensibiliteitsstoornis. Dit kan tijdelijk, maar ook blijvend zijn. Verder kan er een infectie ontstaan. U merkt dan dat de wond gaat kloppen en meer pijn doet. Komt er pus uit de wond? Dan belt u naar de polikliniek Dermatologie.

 • Bij pijn mag u paracetamol tabletten innemen. Maximaal 4 keer per dag 1000 mg.
 • Houd de eerste 2 dagen de wond droog. Laat de pleister zitten.
 • Na 2 dagen mag u de grote pleister eraf halen. De wond mag kort nat worden. U mag kort douchen. Laat de hechtpleisters daarna goed drogen. U kunt deze eventueel droogföhnen. De hechtpleisters kunt u het beste laten zitten. Daarna kan er weer een grote pleister op.
 • Zit de wond op de rug of op andere beweeglijke huidgebieden? Dan is het belangrijk dat er de eerste 2 weken zo min mogelijk spanning op de wond komt. Probeert u zo voorzichtig mogelijk te bukken en te tillen. Rondom de wond kan na de behandeling een flinke blauwe plek ontstaan. Dit is normaal.
 • Probeer de eerste dagen grote druk te vermijden. Let op met tillen, bukken en persen.
 • U mag niet zwemmen en in bad.
 • Sporten mag pas als de hechtingen er uit zijn.

Nadat de hechtingen zijn verwijderd, kan het zijn dat er opnieuw papieren pleisters over het litteken worden geplakt. Deze pleisters laat u nog 3 dagen zitten, daarna kunt u ze er voorzichtig afhalen.

Uitslag

De stukjes huid die de arts verwijdert gaan meestal naar het pathologisch anatomisch laboratorium. Daar wordt het weefsel onderzocht. De uitslag hiervan hoort u als u terugkomt om de hechtingen te verwijderen.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Dermatologie, telefoonnummer: (073) 553 86 19. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

U hoort van uw arts wanneer u terug moet komen om hechtingen te verwijderen.

Verwijdert de huisarts de hechtingen? Dan maken we met u een telefonische afspraak voor de uitslag.

U kunt met vragen bellen naar:

‘s-Hertogenbosch

 • polikliniek Dermatologie, telefoonnummer: (073) 553 86 19

Locatie Boxtel

 • polikliniek Dermatologie, telefoonnummer: (073) 553 68 71

   

's Avonds, 's nachts en in het weekend belt u naar het ziekenhuis, telefoonnummer: (073) 553 20 00. U hoeft dus niet uw huisarts te bellen.