Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Poliepextractie bij neuspoliepen op de polikliniek

Als u neuspoliepen heeft, zijn er verschillende behandelingen. Een daarvan is een poliepextractie.

Hierbij verwijdert de arts het deel van de poliep dat in de neus zichtbaar is. De poliepen worden met een lis (soort lusje) verwijderd. De wondjes die hierdoor in het neusslijmvlies ontstaan genezen spontaan. Dit gebeurt met een plaatselijke verdoving.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw JBZ-patiëntenpas
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code KNO-761
Laatste revisie: 1 december 2022 - 13:17
Hoe verloopt de behandeling?

Poliepextractie bij neuspoliepen op de polikliniek

 • Gebruikt u medicijnen? Bent u overgevoelig voor verdovingsvloeistof, pleisters of andere stoffen? Meld dit dan aan de arts of assistente.
 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u deze tijdelijk moet stoppen. De arts heeft dit dan met u besproken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. 

Verdoving

De behandeling gebeurt op de polikliniek onder plaatselijke verdoving. U bent volledig bij kennis. U krijgt in ieder neusgat 2 à 3 watjes die doordrenkt zijn met een verdovingsmiddel. Deze watjes blijven ongeveer 15 minuten zitten. Daarna worden ze verwijderd en verdooft de arts eventueel de neus nog met een injectie. 

Tijdens de behandeling

De arts verwijdert het deel van de poliep dat in de neus zichtbaar is. De poliepen worden met een lis (soort lusje) verwijderd. De wondjes die hierdoor in het neusslijmvlies ontstaan genezen spontaan. Het deel dat in de zeefbeenholte zit, kan de arts dan niet verwijderen.

Wanneer het na de behandeling nog blijft bloeden, brengt de arts een tampon in de neus. Deze moet 2 tot 4 dagen blijven zitten. De tampon wordt op de polikliniek verwijderd.

Heeft de behandeling altijd effect?

Bij sommige patiënten blijken neuspoliepen, ondanks behandeling, weer terug te komen. Dit is na poliepextractie vaker het geval dan na (endoscopische) neusbijholteoperatie.

Meestal krijgt u na de operatie langdurig een corticosteroïdebevattende neusnevel. Hierdoor komen de neuspoliepen mogelijk minder snel terug. Ook is noodzakelijk om eventuele aanwezige allergie en ontstekingen te behandelen. Behandeling van de aandoening van de bovenste luchtwegen heeft vaak een gunstig effect op het functioneren van de onderste luchtwegen.

Weefselonderzoek

Er bestaan kwaadaardige neuspoliepen, maar deze komen zelden voor. Ziet een poliep er niet normaal uit en/of komt het éénzijdig voor? Dan is het altijd noodzakelijk om de poliep helemaal of gedeeltelijk te verwijderen. De patholoog anatoom onderzoekt dit weefsel dan. Zo kan met zekerheid worden vastgesteld of er sprake is van gewone neus-poliepen of van kwaadaardige neuspoliepen. De uitslag krijgt u een week later van uw KNO-arts te horen.

Waar moet u thuis op letten?

 • De eerste paar dagen mag u geen zwaar werk doen en niet sporten.
 • Het verstandig hete dranken en voeding de eerste dagen af te laten koelen voordat u het eet.
 • U mag een week de neus niet snuiten, alleen ophalen.
 • Nies met de mond open zodat er geen druk op de neus komt.
 • Voorkom warmte door kort te douchen.
 • Ga niet naar de sauna.

Neusspoelen

Door de genezing kunnen er korstjes in de neus ontstaan. Door uw neus te spoelen, verdwijnen de korstjes en geneest het sneller. Het is belangrijk dat u thuis uw neus 3 tot 4 weken spoelt om de neus te reinigen. Dit moet u 2 tot 3 keer per dag  doen. Voor het spoelen van de neus zijn diverse systemen op de markt. Via de polikliniek kunt u een spoelset kopen.

Spoelen met een spuit en keukenzout

U kunt uw neus spoelen met een spuit en keukenzout. Op de pagina 'Neusspoelen' leest u hoe u dit doet. Bekijk ook deze video.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Spoelen met een neusdouche

U kunt uw neus ook spoelen met een neusdouche. In deze video ziet u hoe u dit doet.

Je kunt deze video niet zien. Wat nu?

Je hebt onze cookies (nog) niet geaccepteerd. Daarom kun je deze en andere video's niet bekijken op onze website. Wil je de video's wel kunnen zien? Klik dan op Accepteer cookies. Meer weten? Lees dan onze cookieverklaring.

Wat doet u bij problemen thuis?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie? Dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

U krijgt een afspraak mee voor een controle.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.