Headerafbeelding
kunst expositie boulevard narcissen Linda Nieuwstad
Behandeling

Operatie melanoom door de dermatoloog

De dermatoloog opereert de patiënt met het melanoom.

Bij de 1e operatie is een melanoom vastgesteld. Hierna volgt meestal een 2e operatie. Dit noemen we de therapeutische re-excisie. De operatie gebeurt door de dermatoloog.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code DER-735a
Laatste revisie: 8 maart 2024 - 15:17
Hoe verloopt de behandeling?

Operatie melanoom door de dermatoloog

Wanneer de dermatoloog u opereert, krijgt u voor de 2e operatie een afspraak mee. Deze operatie vindt dan na 3 tot 5 weken plaats. De operatie gebeurt op de poliklinische operatiekamer (POK). Dit is een operatie met een plaatselijke verdoving. 

Controle door de dermatoloog

Het aantal controlebezoeken bij de dermatoloog is afhankelijk van de kenmerken van het melanoom. U spreekt met uw behandelend arts af hoe vaak u wordt gecontroleerd. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis houdt zich voor de controles aan de landelijke richtlijn ‘Melanoom’.

Wat zijn de vooruitzichten?

De vooruitzichten van iemand die een melanoom heeft gehad, hangen sterk af van de kans op het ontstaan van uitzaaiingen. Hoe groot die kans is, is weer afhankelijk van de kenmerken van het melanoom. Hoe dunner het melanoom, des te groter de kans op volledige genezing.

Let op uw huid!

Na behandeling van een melanoom is het belangrijk uw huid goed in de gaten te houden. Als nieuwe moedervlekken ontstaan of als bestaande moedervlekken veranderen, kunt u het best contact opnemen met uw huisarts of dermatoloog.

Let ook op huidveranderingen in de omgeving van het operatielitteken. Ook is het verstandig te letten op eventuele vergroting van lymfeklieren. Overmatige blootstelling aan zonlicht en vooral zonverbranding moet u vermijden. Uw dermatoloog geeft u meer informatie over hoe u uw huid goed in de gaten kunt houden.

Lotgenotencontact

Sommigen hebben behoefte om in contact te komen met een lotgenoot. Iemand die uit eigen ervaring weet hoe het voelt wat u doormaakt. Het delen van angst, onzekerheid en/of het uitwisselen van ervaringen kan steun geven.

Stichting Melanoom biedt u en uw naasten de mogelijkheid om telefonisch of via e-mail in contact te komen met mensen die in een soortgelijke situatie zitten of zaten.

Als u vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts. Blijft u niet zitten met vragen, stel ze gerust. Ook als u zich onzeker of angstig voelt, kunt u bellen naar de polikliniek.

  • Polikliniek Dermatologie, telefoonnummer: (073) 553 86 19.