Headerafbeelding
leesruimte verpleegafdeling cardiologie
Behandeling

Norm Gezond bewegen bij hartrevalidatie

Bewegen is een van de manieren om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

Bij hartrevalidatie gaan we uit van de ‘Nederlandse norm Gezond Bewegen’  zoals beschreven in de landelijke richtlijn hartrevalidatie. Als u zich houdt aan de beweegadviezen in deze norm kunt u bestaande vernauwingen verminderen en het ontstaan van nieuwe vernauwingen tegen gaan.

Het risico op hart- en vaatziekten verminderen door te bewegen

Wat kunt u zelf doen?

Praktische tips

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code PMD-310
Laatste revisie: 19 februari 2020 - 13:17
Het risico op hart- en vaatziekten verminderen door te bewegen

Norm Gezond bewegen bij hartrevalidatie

U neemt deel aan het programma hartrevalidatie. Een belangrijk doel is het verminderen van het risico op (nieuwe) hart- en vaatziekten. Door lichamelijke training kunt u de bloeddruk, de hartslag (in rust) en het cholesterolgehalte in uw bloed verlagen. Bewegen is daarmee een van de beste manieren om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

Daarnaast is het belangrijk om de voorgeschreven medicijnen in te nemen, te stoppen met roken, gezond te eten en zo goed mogelijk om te gaan met stress en spanningen.

Nederlandse norm Gezond bewegen

De Nederlandse norm Gezond Bewegen beschrijft hoeveel beweging of inspanning een persoon minimaal nodig heeft om een goede gezondheid te behouden. De norm voor volwassenen is:

  • Hoe vaak: minimaal 5 dagen per week, maar het liefst 7 dagen.
  • Hoe lang: minimaal 30 minuten per dag (in blokken van minimaal 10 minuten).
  • Wat: redelijk intensieve lichaamsbeweging.

Wat is redelijk intensief bewegen?

Een redelijk intensieve lichaamsbeweging betekent een inspanning die uw hartslag verhoogt en uw ademhaling versnelt. Welke inspanning hiervoor nodig is, is afhankelijk van uw conditie en is dus persoonlijk.

Fitnorm

De Nederlandse norm Gezond Bewegen geeft een ondergrens aan van wat iedereen zou moeten bewegen. Dit is voor hart- en vaatpatiënten niet genoeg. In de richtlijn hartrevalidatie is daarom ook de Fitnorm toegevoegd. Hiermee kunt u het proces van vernauwingen omkeren. Het risico op ziekten wordt dan nog kleiner. De norm voor volwassenen is:

  • Hoe vaak: minimaal 3 dagen per week.
  • Hoe lang: minimaal 20 minuten per keer (in blokken van minimaal 10 minuten)
  • Wat: intensieve lichaamsbeweging (door bijvoorbeeld te sporten). Dit houdt in dat u zo ver buiten adem bent dat u nog net een korte zin kunt praten.
  • De activiteit die hierbij past, is afhankelijk van uw huidige conditie.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen naar de afdeling Fysiotherapie, telefoonnummer (073) 553 61 55.