Headerafbeelding
Pohon, Carola Popma
Behandeling

Nazorg na een operatieve verwijding van de plasbuis (T.W. Sachse)

Bij een operatie is uw plasbuis wijder gemaakt.

Hoe verloopt de nazorg?

Hier vindt u belangrijke informatie voor uw herstel

Praktische tips

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Betrokken afdelingen

Code URO-069
Laatste revisie: 18 december 2019 - 15:44
Hoe verloopt de nazorg?

Nazorg na een operatieve verwijding van de plasbuis (T.W. Sachse)

In de eerste periode thuis kunt u last hebben van de volgende klachten en verschijnselen:

 • Vaak aandrang tot plassen.
 • Een branderig gevoel bij het plassen (meestal aan het begin of eind van de urinelozing).
 • Het is mogelijk dat de urine nog wat bloed bevat. Het kan soms 1 à 2 weken duren voordat de urine weer helemaal helder van kleur is.
 • Ook is het mogelijk dat behalve bloed, zo nu en dan nog kleine bloedstolseltjes of weefselstukjes met de urine meekomen. Dit is een normaal verschijnsel en dus niet verontrustend. Het moet wel langzaam aan minder worden en het plassen niet belemmeren.
 • U kunt de eerste dagen moeite hebben om de plas goed op te houden. Mogelijk verliest u al urine bij het eerste gevoel van aandrang. Dit is een tijdelijk probleem dat met de genezing van de inwendige wond meestal verdwijnt. Zonodig krijgt u van de verpleegkundige een recept voor geschikt opvangmateriaal mee naar huis.

Om een goed herstel na uw operatie mogelijk te maken is het beter dat u de eerste 6 weken geen zware lichamelijke arbeid verricht. Zwaar tillen, zware huishoudelijke werkzaamheden en bijvoorbeeld sporten, zijn activiteiten die u beter niet kunt doen.

We adviseren u ook de eerste 6 weken niet te fietsen en geen geslachtsgemeenschap te hebben of te masturberen.

Als u voor de operatie bloedverdunnende middelen gebruikte, mag u het gebruik hiervan alleen hervatten op voorschrift van de arts. Als u naar huis gaat wordt met u afgesproken wanneer u deze middelen weer mag innemen.

Wij adviseren u de eerste weken om minimaal 2 tot 3 liter vocht per dag te drinken. Dit bevordert een goed herstel en genezing van de inwendige wond. Vooral als uw urine nog wat bloed bevat, is het belangrijk dit advies op te volgen. Dan wordt de blaas op natuurlijke wijze 'gespoeld', waardoor de urine weer lichter van kleur zal worden.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Heeft u na uw ontslag bij afdeling Kort Verblijf (B3) nog vragen over uw opname? Dan kunt u contact met ons opnemen tijdens het telefonisch spreekuur: maandag t/m zondag van 10.30 - 11.30 uur op telefoonnummer (073) 553 67 00.

Voor overige vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek Urologie: telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer (073) 553 60 10.

Voor spoed(vragen) kunt u contact opnemen:

 • binnen 48 uur na ontslag met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (073) 553 27 00;
 • na 48 uur na ontslag met uw huisarts.

Neem contact op met het ziekenhuis of met uw huisarts:

 • Als het bloedverlies bij de urine meerdere dagen aanhoudt, niet minder wordt en uw urine (donker)rood van kleur is.
 • Als u behalve bloed, ook flinke bloedstolsels met de urine uitplast.
 • Als u dusdanige moeite heeft met plassen, dat u het gevoel heeft de blaas niet geheel te kunnen ledigen.
 • Als u koorts boven de 38.5°C krijgt.
 • Als u pijn krijgt die niet verdwijnt na het innemen van pijnstillers.