Headerafbeelding
Patiënt wordt geopereerd aan zijn hand op de Poliklinische Operatiekamer
Behandeling

Naaldfasciotomie bij de Ziekte van Dupuytren

Als u de ziekte van Dupuytren heeft, kunnen we de bindweefselstrengen met een operatie doorsnijden, dit heet naaldfasciotomie.

Tijdens een kleine operatie snijdt de plastisch chirurg de streng door met een scherpe naald. Hierdoor kunt u uw hand beter bewegen, maar blijft de zwelling zitten. Doordat er maar een paar prikgaatjes in uw hand worden gemaakt, kunt u uw hand weer gebruiken als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Code PCH-097b
Laatste revisie: 19 december 2023 - 14:24
Hoe verloopt de behandeling?

Naaldfasciotomie bij de Ziekte van Dupuytren

Plaatselijke verdoving

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. U heeft daarom geen speciale voorbereiding nodig. Wel geven we u een aantal adviezen.

Vitamine C

Na een operatie aan een arm bestaat een kans dat een pijnsyndroom ontikkelt, dat heet dystrofie. Om dit te voorkomen adviseren we u om elke dag 1000 mg vitamine C te slikken. U begint hiermee 5 dagen voor de operatie en u slikt de vitamine C minimaal 50 dagen na de operatie. U kunt vitamine C kopen bij de drogist.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

  • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
  • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
  • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
  • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
  • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
  • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
  • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Waar meldt u zich?

Op uw afspraakbrief is de locatie te zien waar u zich mag melden. Dat kan zijn op de volgende locaties:

  1. Poliklinische operatiekamer, B.0.4
  2. Poliklinische behandelkamer, A.0.4

Wat gebeurt er voor de operatie?

De verpleegkundige ontvangt u op de Poliklinische Operatiekamers (POK) en bereidt u verder voor op de ingreep.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

De plaats van de streng wordt op uw hand getekend. Daarna wordt de hand ontsmet en afgedekt. Dan wordt op een aantal plaatsen met een prik de verdoving gezet. Met een naald wordt de streng doorgesneden. Het effect is meteen te zien. De gaatjes worden afgeplakt met een pleister.

U mag na de behandeling weer naar huis.

Wat zijn de risico's?

Op de polikliniek Plastische Chirurgie zijn de risico's met u besproken. Na de operatie kunt u een infectie of nabloeding krijgen. Ook kunnen zenuwen in uw hand beschadigen. Iedere schade aan de hand (inclusief operatie) heeft een hele kleine kans op ontwikkeling van een pijnsyndroom, dat heet dystrofie. De kans op deze complicaties is klein. Daarnaast is met u besproken dat de operatie misschien niet genoeg werkt en welke behandelingen nog mogelijk zijn.

 

Herstel thuis

Uw lichaam heeft na de operatie tijd nodig om te herstellen. Daarom kunt u zich na de operatie moe voelen. Ook kunt u wat vertraagd reageren. De adviezen die we u meegeven helpen u om te herstellen. Ook heeft u hierdoor minder kans op problemen die kunnen ontstaan door de operatie.

Leefregels en adviezen voor thuis

Overstrek de vinger of vingers waaraan u geholpen bent elk uur voor 5 minuten. In de nacht hoeft dit niet. Als de gaatjes door de oefening bloed lekken, kunt u deze verbinden of een nieuwe pleister erop plakken. Het is belangrijk dat u blijft oefenen.

Als pijnstilling kunt u paracetamol tot 4 x daags 1000 mg gebruiken, meestal is dat niet nodig.

U mag na 2 dagen douchen. Wanneer de wondjes dicht zijn, kunt u weer sporten met uw hand. U kunt na 1 dag weer werken. Als uw wondjes bij uw werk vuil kunnen worden, kunt u pas werken wanneer de wondjes dicht zijn.

Wat doet u bij problemen thuis na een operatie?

Krijgt u vóór uw controleafspraak meer pijn of blijft u pijn houden? Of zijn er andere problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15. In dringende gevallen buiten kantoortijden belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts. Heeft u geen controleafspraak in het ziekenhuis? Dan belt u met het ziekenhuis bij problemen in de eerste 10 dagen na de operatie. Ná 10 dagen belt u met uw huisarts.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de Plastisch chirurg. Het kan handig zijn uw vragen voor het gesprek op te schrijven. Polikliniek Plastische Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 15.