Headerafbeelding
afdelingen oogheelkunde
Behandeling

Injecties in het oog bij netvliesafwijkingen

Deze injecties bevatten vaatgroeiremmers. Dit zijn medicijnen die we gebruiken bij de behandeling van onder andere natte maculadegeneratie en vocht in de macula bij vaatverstopping en diabetes.

Bij deze ziektebeelden ontstaat er (te)veel groeistof in het oog. Deze groeistof heet Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) en zorgt dat er nieuwe bloedvaatjes aangemaakt worden. Deze kleine bloedvaatjes zijn slecht van kwaliteit waardoor ze gaan lekken. Hierdoor kan er vocht en bloed lekken in de macula.

De macula is het centrale deel van het netvlies en hiermee ziet u details. Als er vocht in de macula ontstaat, gaat u dus minder scherp zien.

Lees meer

Op dit moment zijn er verschillende vaatgroeiremmers: Avastin®, Eylea®, Lucentis®, Beovu® en Vabysmo®

Het geneesmiddel Avastin® (Bevacizumab) is het middel van 1e keus in Nederland. Dit middel is geregistreerd voor de behandeling van bepaalde vormen van dikke darm- en borstkanker. Hier gaat het de vorming van nieuwe vaten tegen. Vanwege deze eigenschap wordt het medicijn in veel kleinere hoeveelheden gebruikt in het oog, met goed effect. Avastin® is veel gebruikt en getest. Er blijken weinig bijwerkingen en risico’s te bestaan. Avastin® is echter nooit officieel geregistreerd voor behandeling van oogaandoeningen. We noemen dit daarom een ‘off-label’ of ‘buiten-de-bijsluiter’ behandeling.

Heeft Avastin® niet het gewenste effect, dan kunnen we overgaan op Eylea® (Aflibercept), Lucentis® (Ranibizumab), Beovu® of Vabysmo® (Faricimab). Deze medicijnen zijn wel voor gebruik in het oog geregistreerd. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van de verschillende vaatgroeiremmers. Er zijn geen bewijzen dat het ene medicijn beter werkt of minder bijwerkingen heeft dan het andere.

In enkele gevallen geven we injecties met een ontstekingsremmend medicijn, vaak als eerder genoemde medicaties te weinig effect hebben. De meest gebruikte ontstekingsremmers zijn op Prednison® gelijkende medicijnen.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code OOG-009
Laatste revisie: 1 maart 2024 - 16:04
Hoe verloopt de behandeling?

Injecties in het oog bij netvliesafwijkingen

Doe geen make-up of gezichtcrème op. Geef het van tevoren ook aan als u allergisch bent voor verdovingsvloeistof, pleisters of andere stoffen. Dit is belangrijk voor de oogarts om te weten.

Direct na de behandeling ziet u even minder goed. Daarom kunt u niet zelf autorijden. Wij raden u aan iemand mee te nemen naar de behandeling.

Allereerst verdoven wij uw oog met druppels en krijgt u jodium in en rondom het oog. U krijgt daarna een injectie in uw oog. Dit doet geen pijn. We spuiten het medicijn als heldere vloeistof in de glasvochtruimte van het oog. Deze ruimte is gevuld met een heldere gelei, het glasvocht. Na de injectie krijgt u zalf in het oog en kunt weer naar huis.

Krijgt u meerdere injecties?

Meestal heeft u meerdere injecties nodig. Dit hangt af van uw klachten of ziektebeeld. We starten vaak met 3 tot 6 behandelingen. Tussen iedere behandeling zit 4 tot 6 weken of langer. Als de injecties (tijdelijk) niet meer nodig zijn, komt u nog regelmatig op controle op het maculaspreekuur (op locatie ’s-Hertogenbosch of locatie Boxtel) of bij uw eigen oogarts.

Tijdens de controle maken we altijd een scan van het netvlies. We kunnen dan zien of er vocht in de macula zit. Als er weer een behandeling nodig is, dan kan dit vaak dezelfde dag.

Er werken verschillende artsen bij het maculaspreekuur die ervaring hebben met macula aandoeningen. Dit betekent dat u door verschillende artsen gezien en behandeld wordt.

Risico's

Bijwerkingen komen weinig voor. Deze zijn dan meestal van de injectie zelf en niet van het medicijn.

Bijwerkingen van de injectie:

  • Pijnlijk zandgevoel in het oog. Dit komt vaak door uitdroging of irritatie. Hiervoor krijgt u na de injectie zalf in het oog. Vaak is dit de volgende dag over.
  • Een bloeddoorlopen oog. Dit komt door een bloeduitstorting onder het bindvlies op de plek van de injectie. Dit verdwijnt vaak binnen een week.
  • U kunt zwarte zwevende belletjes zien. Dit komt voor als er bij inspuiten van het medicijn een beetje lucht in het spuitje zit. Deze vlekken verdwijnen binnen 1 tot 2 dagen.
  • Allergische reactie. Dit kan komen van de oogdruppels, jodium of zalf.
  • Zeer zeldzame en ernstigere bijwerkingen zijn oogdrukstijging, glasvochtbloeding, netvliesloslating, infectie in het oog door een bacterie (endophtalmitis) of ontsteking in het oog (uveïtis).
  • Een zeer zeldzame bijwerkingen van het medicijn is een beroerte.

Wat doet u bij problemen thuis?

Bij problemen die te maken hebben met de behandeling, belt u het ziekenhuis. U belt als u:

  • een pijnlijk, rood oog krijgt;
  • wazig gaat zien.

Tijdens kantooruren belt u naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60.

Buiten kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60.