Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Injectie in het middenoor met gentamicine bij duizeligheid

Voor mensen met de ziekte van Ménière die aanvallen van draaiduizeligheid hebben, kan een injectie met gentamicine in het middenoor een goede behandeling zijn.

In elk oor zit een evenwichtsorgaan. Beide evenwichtsorganen spelen een belangrijke rol bij de controle van uw houding.

Lees meer
Dwarsdoorsnede van het binnenoor

 

Het evenwichtssysteem heeft als belangrijkste functies:

  • Balans en evenwichtscontrole.
  • Bepalen van de positie in een ruimte (ruimtelijke oriëntatie).
  • Stabiliteit van het beeld dat u ziet.  

Als uw evenwichtssysteem niet goed werkt, kunt u dus aanvallen krijgen van duizeligheid, problemen met uw evenwicht (balans) of problemen hebben met vasthouden van het beeld dat u ziet.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code KNO-749
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:46
Hoe verloopt de behandeling?

Injectie in het middenoor met gentamicine bij duizeligheid

Gentamicine is een antibioticum. Bij de injectie komt deze vloeistof terecht in het middenoor. Van daaruit verspreidt de vloeistof zich naar het aangedane evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan wordt helemaal uitgeschakeld. Dit blijft zo en kan niet meer worden teruggedraaid. Bij een groot aantal patiënten geeft dit een sterke vermindering van de klachten.

Voor iedere behandeling krijgt u uitvoerig een gehoor- en eventueel evenwichtsonderzoek. Hiermee willen het gehoorverlies zo vroeg mogelijk opsporen. Bij gehoorverlies stoppen we als u dat wilt de behandeling. Dit gehoorverlies blijft en zal niet meer herstellen.

U krijgt de injectie in het middenoor op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Hier zijn geen voorbereidingen voor nodig. U mag op het moment van de injectie geen oorontsteking hebben. Dit controleren we van tevoren.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Voor de behandeling ligt u op de behandeltafel. De arts prikt met een kleine spuit met een dun naaldje in het trommelvlies en spuit de gentamicine in het middenoor. Dit kan een beetje prikkelen. U blijft 20 tot 30 minuten op uw zij liggen met het behandelend oor naar boven gericht, zodat de vloeistof in het oor blijft. Het is belangrijk dat u zo min mogelijk slikt of praat omdat u anders de vloeistof weg slikt. Drupt de ingespoten vloeistof uit het oor, dan krijgt u een watje in het oor om dit op te vangen. Dit watje kunt u thuis uit uw oor halen.

Risico's

Problemen die kunnen ontstaan tijdens de middenoorinjectie zijn: een bloeding, ontsteking, loopoor. Dit is goed te behandelen met medicijnen. Soms ontstaat er een gaatje in het trommelvlies dat niet vanzelf dichtgroeit. Het sluiten van het trommelvlies gebeurt via een operatie.

Daarnaast is er een zeer kleine kans op blijvende doofheid aan het oor. Het risico dat u aan het behandelde oor doof wordt, ligt tussen de 5 en 10 %.  Naast volledige doofheid kan de functie van het gehoor verminderen. De kans hierop ligt tussen de 20 en 30 %.

Als u niet kiest voor deze behandeling, dan  loopt u deze risico’s niet. Maar voortdurende Ménière-aanvallen kunnen ook uw gehoor beschadigen. De kans op deze ernstige complicatie willen we zo klein mogelijk houden. Daarom gebruiken we een lage dosis gentamicine. Wanneer u na de injectie nog aanvallen heeft, kunnen we de injectie herhalen. Dit kan maximaal 12 keer of maximaal 6 maanden lang.

Naar huis

U mag na de behandeling meteen naar huis. U kunt na de injectie met gentamicine een prikkelend gevoel in het oor hebben. Dat is normaal. Als u pijn heeft na de behandeling kunt u paracetamol nemen. 

Resultaat

Het effect van een injectie met gentamicine direct na de behandeling, kan heel verschillend zijn. Soms zijn er meerdere injecties nodig om het gewenste effect te bereiken.

De behandeling kan het gehoor verbeteren. Dit gebeurt bij 50 tot 60 % van de mensen. Bij de rest blijft het gehoor onveranderd.

De eerste dagen kunt u zich wankel of duizelig voelen. Hevige duizeligheidsaanvallen komen niet vaak voor, maar zijn mogelijk. U hoeft zich daar niet ongerust over te zijn. Het is ondanks die duizeligheid wel belangrijk om te gaan bewegen en in beweging te blijven.  

In het oor dat behandeld is, mag geen water komen en moet 2 weken droog blijven. Dit is omdat er een gaatje in het trommelvlies kan zitten. Plaats een bekertje om uw oor, als u doucht of uw haren wast.

Wat doet u bij problemen thuis?

Als u na de behandeling een loopoor, ontsteking of bloeding krijgt, belt u het ziekenhuis. De eerste 2 dagen belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde.

Buiten kantooruren belt u de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: (073) 553 27 00.

Na 2 dagen belt u uw huisarts. 

U krijgt meteen een afspraak mee om het effect van de behandeling te bespreken. Als het nodig is, maken we een vervolgafspraak met u.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.