Headerafbeelding
afdelingen interne geneeskunde voorlichting sonde
Behandeling

Inbrengen van een PEG-sonde

Een PEG-sonde is een voedingssonde dat met een flexibel slangetje via een klein gaatje in de buikwand naar de maag loopt.

Als u niet voldoende kunt eten en drinken, dan kunnen de arts en de verpleegkundige van het voedingsteam samen met u ervoor kiezen om een PEG-sonde te plaatsen. Hiermee kunnen wij u de voeding geven die uw lichaam nodig heeft. Ook is het mogelijk om door de PEG-sonde extra vocht en medicijnen te geven.

De afkorting PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. De arts plaatst de voedingssonde rechtstreeks door uw huid in de maag. Dit gebeurt met een endoscoop (flexibele slang). Er zijn 2 soorten PEG-sondes. Bij de ene ligt het uiteinde in de maag. Bij een verlengde PEG-sonde ligt het uiteinde in de dunne darm.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee bij een (dag)opname?

Als u voor een opname of dagopname naar het ziekenhuis komt, neemt u dan uw geldig legitimatiebewijs mee en uw patiëntenpas. Maar bijvoorbeeld ook de medicijnen die u thuis gebruikt. Hier vindt u een overzichtje van alles wat u mee moet nemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code INT-055
Laatste revisie: 22 juni 2021 - 09:51
Hoe verloopt de behandeling?

Inbrengen van een PEG-sonde

Voorbereidingsgesprek

Een paar dagen voordat u de PEG-sonde krijgt, krijgt u uitleg over de plaatsing van de verpleegkundige van het voedingsteam. Ook neemt zij alle gegevens met u door die belangrijk zijn voor het plaatsen van een PEG-sonde. Toch kan het wel eens voorkomen dat het plaatsen van een PEG-sonde niet mogelijk is. Uw arts of de verpleegkundige van het voedingsteam bespreekt dan andere mogelijkheden met u.

Nuchter zijn

Vanaf 6 uur vóór de ingreep mag u niets meer eten of drinken. De verpleegkundige van het voedingsteam geeft u daar meer uitleg over.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waarom krijgt u een PEG-sonde?

U heeft voor langere tijd een sondevoeding nodig via een maagsonde. Daarom heeft uw arts met u besproken dat er een PEG-sonde bij u wordt geplaatst. De voordelen hiervan zijn:

 • u heeft minder ongemak van de sonde;
 • u heeft geen zichtbare sonde meer in uw neus;
 • de PEG-sonde gaat langer mee en verstopt minder snel.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

 • Voor de plaatsing van een PEG-sonde krijgt u een roesje.
 • De arts plaatst de PEG-sonde met een gastroscoop. Dat is een buigzame slang met een lampje en een camera. Via uw keel brengt de arts de gastroscoop naar uw maag. Zo kan de arts zien waar en hoe de voedingssonde geplaatst moet worden.
 • Boven op uw buik stippen we de juiste plaats aan. Deze plek wordt plaatselijk verdoofd.
 • Als de plaats is bepaald, maakt de dokter een klein sneetje in uw buik.
 • De arts maakt boven op uw buik een opening in de buikwand. Daardoor brengt de arts een inbrenghuls met een voerdraad in de maag in.
 • Daarna verwijdert de arts de gastroscoop en wordt de PEG-sonde door de voerdraad op de juiste plaats gebracht.
 • Een rond plaatje aan de binnenkant van de maag voorkomt dat de sonde naar buiten schiet. Aan de buitenkant wordt de sonde ook vastgezet met een plaatje.

Het plaatsen van een PEG-sonde duurt 10 tot 15 minuten.

Hoe lang kan de PEG-sonde worden gebruikt?

De PEG-sonde is gemaakt van polyurethaan. Dit is een middel dat uw lichaam goed verdraagt. Als u de PEG-sonde goed verzorgt, dan gaat deze meestal 1 tot 3 jaar mee. Raakt de sonde verstopt of gaat deze door ouderdom lekken? Dan moet er een nieuwe PEG-sonde worden ingebracht.

Wanneer neemt u contact op?

Waarschuw de verpleegkundige van het voedingsteam, uw behandelend arts of uw huisarts bij de volgende problemen:

 • Lekkage van vocht of pus uit de insteekopening. Lekkage van wondvocht in de eerste week is normaal.
 • Koorts.
 • Buikpijn.
 • Wild vleesgroei.

Verzorging van PEG-sonde de eerste 7 dagen na het plaatsen

 • U kunt de PEG-sonde elke dag schoonmaken met een washandje of onsteriele gazen en lauw water.
 • Maak de huid rondom de insteekplaats schoon met lauw water en droog deze voorzichtig af.
 • Maak de boven en onderkant van het afdekplaatje schoon met lauw water en dep het voorzichtig droog. Veeg hierbij van de insteekopening weg.
 • Komt er nog wat wondvocht uit de insteekopening? Dan kunt u eventueel een steriel gaasje rondom de PEG-sonde onder het afdekplaatje schuiven. Het beste is om het wondje niet te verbinden.
 • Gebruik geen jodium of Betadine zalf. Dit kan de sonde aantasten.
 • Plak de PEG-sonde niet af met pleisters of ander afplakmateriaal.
 • De eerste week mag u niet douchen, zwemmen of in bad.

Plaatjes waarmee de PEG-sonde is vastgemaakt

Het is belangrijk dat de huidlagen tussen de maag en de buitenkant van de buik de eerste week worden aangetrokken. Daarom legt de arts het plaatje aan de buitenkant strak tegen uw buik aan. Dit plaatje mag niet losser worden gemaakt. Hierdoor verkleven de wondranden met elkaar. Daardoor kan er geen lekkage van vocht naar de buikholte optreden en wordt er een mooie fitsel gevormd.

 • Na 1 week mag u het plaatje wat losser maken.
 • Heeft u pijn? Overleg dan met de verpleegkundige van het voedingsteam wat u kunt doen.

Wanneer spuit u de sonde door met 10 milliliter lauw water?

 • Voor en na iedere medicijn toediening.
 • Gebruikt u continu voeding door de sonde? Spoel de sonde dan 2 keer per dag door.
 • Bij toediening van de voeding via bolussen. Voor en na iedere bolus doorspuiten.
 • Gebruikt u de sonde tijdelijk niet? Spuit de sonde dan 1 keer per dag door.
 • Wordt de continue sondevoeding onderbroken? Spuit dan altijd de sonde door. Zorg ervoor dat er geen voedingsresten of medicijn achterblijven in de sonde.
 • Is het doorspuiten van de sonde moeilijk? Dan kunt u tijdelijk de sonde 6 tot 8 keer per dag doorspuiten. Hiermee kunt u verstopping voorkomen.

Verzorging van PEG-sonde vanaf dag 7

 • Verzorg de insteekopening elke dag met water en eventueel een milde zeep.
 • U mag douchen, zwemmen en in bad.
 • Breng bij lekkage eventueel een gaasje aan rondom de PEG-sonde.
 • Het is belangrijk dat u de insteekopening elke dag controleert op roodheid, zwelling, huidirritatie en drukplekken.
 • Om ervoor te zorgen dat de PEG-sonde niet vastgroeit, moet u elke dag dompelen en draaien. Dit doet u vanaf dag 7.

Dompelen en draaien

 • Schuif het plaatje aan de buitenkant van uw buikwand (externe fixatiedisk) ongeveer 2 centimeter over de PEG-sonde naar boven.
 • De sonde en insteek opening kunt u nu ook makkelijk schoonmaken.
 • Pak de sonde tussen uw duim en wijsvinger vast en beweeg de sonde een keer op en neer door de insteek opening.
 • Draai vervolgens de PEG-sonde 1 keer helemaal rond en schuif de fixatiedisk weer terug.
 • De ruimte tussen uw buik en de externe fixatiedisk mag 2 millimeter zijn.
 • Pak iedere dag nieuwe materialen voor losse hulpstukken zoals spuiten, dopjes en toedieningsystemen voor voeding.

Medicijnen via de PEG-sonde

Het is mogelijk om medicijnen door de PEG-sonde te geven. De medicijnen moeten dan wel op te lossen zijn of de apotheek moet vloeibare medicijnen kunnen leveren. Soms kunnen medicijnen niet op die manier gemaakt worden. In overleg met uw arts kunt u deze medicijnen dan ook rectaal (via de anus) of toch via uw mond innemen. Bij onduidelijkheden kunt u overleggen met uw behandelend arts of met de verpleegkundige van het voedingsteam.

Mondverzorging

Als u via uw mond geen voeding of vocht binnen krijgt, is het erg belangrijk dat u zorgt voor een goede mondhygiëne.

 • U moet minimaal 2 keer per dag uw gebit schoonmaken of poetsen. Doe dit om tandplak te voorkomen.
 • Heeft u last van een droge mond? Dan kunt u dit verminderen met kauwgom of een zuurtje.
 • U kunt ook uw apotheek vragen om een middel dat de mond vochtig houdt.

De PEG-sonde is per ongeluk verwijderd, wat nu?

Als de sonde per ongeluk is verwijderd, moet u dit zo snel mogelijk melden. Het fistelkanaal tussen de buikwand en uw maag groeit namelijk snel weer dicht, al binnen een paar uur. Daarom moeten we snel handelen. Een medewerker van de thuiszorg of de verpleegkundige die voor u zorgt, kan bijvoorbeeld een tijdelijke sonde inbrengen.

Tijdens kantooruren neemt u contact op met de verpleegkundige van het voedingsteam. In de avond, het weekend of op feestdagen neemt u contact op met uw behandelend arts of met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis waar de PEG-sonde ingebracht is.

Dan kunt u contact opnemen met:

 • Het voedingsteam, telefoonnummer (073) 553 28 22 of e-mail voedingsteam@jbz.nl.
 • Polikliniek Maag- Darm- Leverziekten, telefoonnummer (073) 553 30 51.