Headerafbeelding
Ontvangst bij de poliklinische operatiekamer POK
Behandeling

Huidoperatie

Een kleine afwijking in of onder de huid kan de arts verwijderen met een kleine operatie.

Deze operatie vindt plaats op de poliklinische operatiekamer (POK)

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Code CHI-090
Laatste revisie: 14 januari 2021 - 16:54
Hoe verloopt de behandeling?

Huidoperatie

Waar moet u rekening mee houden?

 • In verband met de verzekering mag u na de ingreep niet zelf rijden. Wij raden aan dat u zich door iemand laat begeleiden na de ingreep.
 • Krijgt u een ingreep aan teen of voet? Neemt dan vanaf de ingang van het ziekenhuis een rolstoel mee naar de POK.
 • Is er een contactpersoon die we eventueel kunnen bereiken? Telefoonnummer....................................

Wat wil uw behandelaar van u weten?

 • Bent u goed mobiel? Zo niet, dan wordt er extra tijd gereserveerd.
 • Gebruikt u bloedverdunners?  Nee / Ja  Welke? .......................................      
 • Bent u aan het hart geopereerd / heeft u een pacemaker of een Interne Cardio Defibrilator (ICD, IAD)?
 • Bent u besmet of besmet geweest met een resistente bacterie?
 • Bent u onlangs behandeld in een buitenlandse zorginstelling?
 • Is iemand in uw omgeving (huisgenoot, partner of zorgcontact) besmet met MRSA?
 • Komt u in contact met beroepsmatig gehouden varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of bent u woonachtig op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden?
 • Komt uw kind voor een ingreep: Is uw kind onlangs geadopteerd uit het buitenland?
 • Woont u of heeft u onlangs gewoond in een instelling voor asielzoekers?

Bent u voor de behandeling niet eerst op het spreekuur geweest?

Als u niet eerst op het spreekuur bent geweest, kan het gebeuren dat de arts ter plaatse besluit dat de behandeling niet op dat moment kan plaatsvinden.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich aan bij de gele aanmeldzuil van de POK (Gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4).

Hoe verloopt de behandeling?

De operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving, met één of meerdere injecties. De huid wordt ingesneden of ovaalvormig omsneden over de afwijking. De huid wordt gesloten met een aantal hechtingen. Deze hechtingen worden meestal onderhuids geplaatst en lossen vanzelf op. Ze hoeven dus niet verwijderd te worden. Over de huidhechtingen worden vaak papieren hechtstrips geplakt met daaroverheen een pleister en eventueel een verband. Laat de papieren hechtstrips zolang mogelijk zitten. Er kan een kleine bloeduitstorting ontstaan.

Weefselonderzoek

De verwijderde stukjes huid of de zwelling gaan vaak voor weefselonderzoek naar het laboratorium. De uitslag hiervan hoort op de polikliniek als u terug komt voor het verwijderen van de hechtingen.  

Wat zijn de risico's?

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze ingreep de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding of wondinfectie.

 • Als u pijn heeft, gebruikt u maximaal 4 maal per dag 2 tabletten paracetamol (van 500 mg).
 • Om de wond zo mooi mogelijk te laten genezen en de kans op infectie te verkleinen, mag de wond de eerste 2 dagen niet nat worden. Daarna mag u kort douchen.
 • U mag niet in bad of zwemmen zolang er hechtingen aanwezig zijn.
 • U kunt zich op de dag van de behandeling beter niet inspannen.
 • U kunt beter niet intensief sporten zolang er hechtingen aanwezig zijn.
 • Houd rekening met de wond. Zo werkt u mee aan een goede genezing.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur op nummer (073) 553 60 05.