Headerafbeelding
Patiënt wordt geopereerd aan zijn hand op de Poliklinische Operatiekamer
Behandeling

Hartmonitor (reveal) verwijderen

Als de cardioloog met u heeft afgesproken uw hartmonitor (reveal) te verwijderen, krijgt u hiervoor een afspraak bij de chirurg.

De chirurg verwijdert de hartmonitor op de Poliklinische Operatiekamer (POK). U krijgt een plaatselijke verdoving. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw JBZ-patiëntenpas
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

PGO

Als patiënt van het JBZ kunt u uw medische gegevens ophalen in uw eigen Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een website of app waar u veilig uw medische informatie van ziekenhuizen, huisartsen of andere zorgverleners kunt verzamelen. De mogelijkheden van PGO’s ontwikkelen zich snel; bekijk eens wat er al kan!

Code CAR-045
Laatste revisie: 7 maart 2023 - 15:32
Hoe verloopt de behandeling?

Hartmonitor (reveal) verwijderen

Let op: Neem deze informatie mee naar uw afspraak op de Poliklinische Operatiekamer (POK).

Kleding voorschrift

U mag uw eigen gemakkelijk zittende kleding dragen tijdens de behandeling. Belangrijk hierbij is dat:

 • u de kleding makkelijk aan- en uit kunt doen, zoals een sport- of pyamabroek en een t-shirt met korte mouwen;
 • uw kleding moet wasmachine schoon zijn.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Bel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 werkdag vóór de ingreep naar de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer: (073) 553 60 05.

Bent u de dagen voor de ingreep erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neem dan minimaal 24 uur van te voren contact op met de Hartkatheterisatiekamer.

Vragenlijst

Beantwoord de volgende vragen voor uw bezoek aan de Poliklinische Operatiekamer (POK):

 • Is er een contactpersoon die we eventueel kunnen bereiken? Schrijf hier het telefoonnummer van uw contactpersoon: ................................................
 • Gebruikt u bloedverdunners? □ Nee □ Ja
  Welke bloedverdunners gebruikt u?: ......................................................
 • Bent u aan het hart geopereerd? / Heeft u een pacemaker of een Interne Cardio Defibrillator (ICD, IAD)? ............................................

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden na de ingreep. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Poliklinische Operatiekamer (POK). Gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4.

Opleidingsziekenhuis

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis neemt de opleiding van verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners een belangrijke plaats in. Op de afdelingen Chirurgie komt u daarom zowel chirurgen als chirurgen in opleiding tegen. De chirurg (of chirurg in opleiding) die u op polikliniek spreekt, is in principe dezelfde chirurg die u opereert. Mocht dit onverwachts anders zijn, dan informeren we u hierover zo vroeg mogelijk. De chirurgen in opleiding werken altijd onder supervisie van een gekwalificeerde chirurg. 

Tijdens de behandeling

 • U krijgt een plaatselijke verdoving door middel van een injectie.
 • Daarna maakt de chirurg een kleine opening om de hartmonitor te verwijderen.
 • Na het verwijderen hecht de chirurg de huid. U hoort van ons of uw huisarts deze hechtingen eruit moet halen, of dat de hechtingen vanzelf oplossen.
 • We plakken een steriele pleister over het wondje.

De ingreep duurt ongeveer 15 minuten.

Wat zijn de risico's?

Door de ingreep kunnen de volgende complicaties voorkomen:

 • koorts van 38.5°C;
 • roodheid van de wond;
 • wondvocht of pus;
 • pijn.

Waar levert u de activator en het doorzendstation in?

Heeft u een activator en doorzendstation? Dan levert u die in bij de functieafdeling Cardiologie, gebouw B, verdieping 1, ontvangst 4. Dit is direct naast de POK.

Wat moet u doen bij problemen thuis?

Heeft u vóór uw controleafspraak problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

 • Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 60 40, keuze 3.
 • Bij onwel worden, een pussende wond of bij meer zwelling na een pacemakerplaatsing, belt u buiten kantoortijden naar de afdeling Hartbewaking (CCU), telefoonnummer (073) 553 25 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

 • Heeft u vragen over de hartmonitor, de activator en het doorzendstation? Bel dan naar de functieafdeling Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 28 11. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.15 tot 16.45 uur.
 • Heeft u vragen over de ingreep? Bel dan naar de polikliniek Chirurgie. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, telefoonnummer (073) 553 60 05.