Headerafbeelding
cardiologie polikliniek balie
Behandeling

Hartmonitor (reveal) plaatsen

Een hartmonitor (reveal) kan langere tijd uw hartritme controleren en vastleggen.

De hartmonitor slaat uw hartritme op als dit afwijkend is en/of wanneer u de activator gebruikt. Hier vindt u meer informatie over het plaatsen van een hartmonitor.

Lees meer

Waar bestaat het systeem uit?

 • Hartmonitor (ongeveer 4 centimeter x 0,5 centimeter)  
  Hartmonitor
 • Activator (afstandsbediening) 
  Activator afstandsbediening
 • Doorzendstation

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code CAR-109
Laatste revisie: 19 december 2022 - 17:19
Hoe verloopt de behandeling?

Hartmonitor (reveal) plaatsen

 • U hoeft niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.
 • U mag uw medicijnen gewoon innemen, tenzij uw cardioloog iets anders met u heeft afgesproken.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Stop daar dan tijdelijk mee. Dit gebeurt altijd in overleg met uw cardioloog.
 • Er mag 1 familielid of naaste aanwezig zijn deze dag.
 • Laat waardevolle spullen thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen.

Kleding voorschrift

U mag uw eigen gemakkelijk zittende kleding dragen tijdens de behandeling. Belangrijk hierbij is dat u:

 • de kleding makkelijk aan- en uit kunt doen, zoals een sport- of pyamabroek en een t-shirt met korte mouwen;
 • wasmachine schone kleding draagt;
 • geen BH draagt;
 • op uw bovenlichaam geen kleding draagt waar ijzer in verwerkt zit;
 • geen sieraden of piercings draagt.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

 • De cardioloog brengt de hartmonitor in op de hartkatheterisatiekamer.
 • De cardioloog plaatst de hartmonitor net onder de huid, links naast het borstbeen ter hoogte van uw hart.
 • We desinfecteren uw huid op de plaats waar de hartmonitor wordt geïmplanteerd.
 • U komt onder steriele doeken te liggen.
 • De cardioloog geeft u een plaatselijke verdoving.
 • Daarna maakt de cardioloog een snee van ongeveer 1 centimeter en maakt ruimte onder uw huid om de hartmonitor te plaatsen. De cardioloog brengt de hartmonitor in, onder uw huid en sluit dan het wondje weer.
 • Na de ingreep legt de verpleegkundige u uit hoe u het wondje moet verzorgen.

Het plaatsen van de hartmonitor duurt ongeveer 30 minuten.

Na het plaatsen van de hartmonitor heeft u een gesprek met een gespecialiseerd (hartfunctie) medewerker. Deze medewerker stelt de hartmonitor in en geeft u uitleg over hoe de activator moet gebruiken. Ook krijgt u uitleg over het doorzendstation. Het is verstandig om iemand mee te nemen die samen met u deze uitleg volgt. Hierna mag u weer naar huis.

De volgende controleafspraak bij de gespecialiseerde (hartfunctie) medewerker is 2 weken later. U krijgt hiervoor een afsprakenbrief mee.

Registratie van uw implantaat

Het JBZ registreert de gegevens van een ingebracht implantaat in uw dossier. U kunt deze gegevens zien in uw MijnJBZ onder het kopje ‘Dossier’ en vervolgens ‘Implantaten’. De informatie over uw implantaat staat ook in uw ontslagbrief. Staat een implantaat niet in uw MijnJBZ? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Het JBZ levert de informatie over ingebrachte implantaten aan bij het Landelijke Implantaten Register (LIR). Dit is wettelijk verplicht. In het register staan alleen gegevens over het implantaat en niet uw patiëntgegevens. Mocht er een probleem optreden met een bepaald implantaat, dan neemt het LIR contact op met de zorgverleners die de implantaatgegevens hebben aangeleverd, zodat zij hun patiënten kunnen informeren.

Privacyverklaring Medtronic

Via het Medtronic CareLink® Network en de Medtronic CareLink® Monitor kan uw arts de bij u ingebrachte hartmonitor op afstand controleren. U moet voor het delen van deze gegevens een privacyverklaring van Medtronic tekenen. De getekende privacyverklaring kunt u inleveren bij de gespecialiseerd (hartfunctie) medewerker.

Ga naar de privacyverklaring

Wat moet u doen bij problemen thuis?

Heeft u vóór uw controleafspraak bij de gespecialiseerde hartfunctiemedewerker problemen die te maken hebben met de operatie, dan belt u het ziekenhuis.

 • Tijdens kantoortijden belt u naar het Cardiotechniekteam, telefoonnummer (073) 553 22 21.
 • Bij onwel worden, een pussende wond of bij meer zwelling na het plaatsen van de hartmonitor (reveal), belt u buiten kantoortijden naar de afdeling Hartbewaking (CCU), telefoonnummer (073) 553 25 00.

Bij vragen of problemen ná uw eerste controleafspraak belt u uw huisarts.

Handleiding zendstation (homemonitor) reveal

Meer informatie over hoe u het zendstation aansluit en een handmatige zending doet of wat u kunt doen bij foutmeldingen leest u in de Handleiding zendstation (homemonitor) reveal.

Na 2 weken komt u weer voor controle bij de gespecialiseerde hartfunctiemedewerker op de polikliniek.

Tijdens deze afspraak kunt u een doorzendstation meekrijgen. Als u kiest voor het doorzendstation, komt u niet meer op controle bij de polikliniek in het ziekenhuis. De hartmonitor wordt dan gecontroleerd vanuit thuis.

Als u ervoor kiest om geen doorzendstation te nemen, dan komt u elke 3 maanden op de polikliniek waar de hartmonitor wordt uitgelezen. Bij klachten komt u eerder op controle.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen naar het Cardiotechniekteam, telefoonnummer(073) 553 22 21. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur.