Headerafbeelding
cardiologie polikliniek balie
Behandeling

Hartmonitor (reveal) plaatsen

Een hartmonitor (reveal) kan langere tijd uw hartritme controleren en vastleggen.

De hartmonitor slaat uw hartritme op als dit afwijkend is en/of wanneer u de activator gebruikt. Hier vindt u meer informatie over het plaatsen van een hartmonitor.

Lees meer

Waar bestaat het systeem uit?

 • Hartmonitor (ongeveer 4 centimeter x 0,5 centimeter)  
  Hartmonitor
 • Activator (afstandsbediening) 
  Activator afstandsbediening
 • Doorzendstation 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code CAR-109
Laatste revisie: 4 januari 2021 - 16:20
Hoe verloopt de behandeling?

Hartmonitor (reveal) plaatsen

 • U hoeft niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.
 • U mag uw medicijnen gewoon innemen, tenzij uw cardioloog iets anders met u heeft afgesproken.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Stop daar dan tijdelijk mee. Dit gebeurt altijd in overleg met uw cardioloog.
 • Er mag 1 familielid of naaste aanwezig zijn deze dag.
 • Laat waardevolle spullen thuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen.

Kleding voorschrift

U mag uw eigen gemakkelijk zittende kleding dragen tijdens de behandeling. Belangrijk hierbij is dat:

 • u de kleding makkelijk aan- en uit kunt doen, zoals een sport- of pyamabroek en een t-shirt met korte mouwen;
 • uw kleding moet wasmachine schoon zijn.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Kunt u op de vastgestelde opnamedatum niet komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voor de opnamedatum, naar de polikliniek. Bent u de dagen voor de operatie erg verkouden? Moet u veel hoesten of heeft u koorts? Neemt u dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Tijdens de behandeling

 • De cardioloog brengt de hartmonitor in op de hartkatheterisatiekamer.
 • De cardioloog plaatst de hartmonitor net onder de huid, links naast het borstbeen ter hoogte van uw hart.
 • We desinfecteren uw huid op de plaats waar de hartmonitor wordt geïmplanteerd.
 • U komt onder steriele doeken te liggen.
 • De cardioloog geeft u een plaatselijke verdoving.
 • Daarna maakt de cardioloog een snee van ongeveer 1 centimeter en maakt ruimte onder uw huid om de hartmonitor te plaatsen. De cardioloog brengt de hartmonitor in, onder uw huid en sluit dan het wondje weer.
 • Na de ingreep legt de verpleegkundige u uit hoe u het wondje moet verzorgen.

Het plaatsen van de hartmonitor duurt ongeveer 30 minuten.

Na het plaatsen van de hartmonitor heeft u een gesprek met een gespecialiseerd (hartfunctie) medewerker. Deze medewerker stelt de hartmonitor in en geeft u uitleg over hoe de activator en de patiëntmonitor werken. Het is verstandig om iemand mee te nemen die samen met u deze uitleg volgt. Hierna mag u weer naar huis.

Privacyverklaring Medtronic

Via het Medtronic CareLink® Network en de Medtronic CareLink® Monitor kan uw arts de bij u ingebrachte hartmonitor op afstand controleren. U moet voor het delen van deze gegevens een privacyverklaring van Medtronic tekenen. De getekende privacyverklaring kunt u inleveren bij de gespecialiseerd (hartfunctie) medewerker.

Ga naar de privacyverklaring

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor uw volgende controle op de polikliniek.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen naar de Hartkatheterisatiekamer, telefoonnummer(073) 553 30 36. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur.