Behandeling

Hartkatheterisatie (CAG) / Dotteren (PCI) femoralis, belangrijke informatie na ontslag

Deze informatie is bedoeld om u te helpen in de periode die volgt na ontslag uit het ziekenhuis. Meestal neemt de huisarts de medische zorg weer over, en heeft u een controleafspraak bij de cardioloog op de polikliniek.

Naast deze informatie kunt u de folders doorlezen die tijdens de opname zijn uitgereikt, of folders van de Hartstichting.

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Code CAR-809
Laatste revisie: 6 december 2022 - 16:30
Hier vindt u alle belangrijke informatie

Hartkatheterisatie (CAG) / Dotteren (PCI) femoralis, belangrijke informatie na ontslag

Het is belangrijk dat u de eerste 5 dagen voorzichtig bent met de lies. 

 • U mag niet te zwaar tillen.
 • Niet te veel traplopen.
 • Niet stofzuigen of ander zwaar huishoudelijk werk.
 • Geen lange afstanden lopen.
 • Niet fietsen.
 • De eerste 2 dagen na de ingreep mag u geen autorijden.
 • Geen plotselinge bewegingen maken, zoals bukken.
 • Niet sporten.
 • De eerste 2 dagen na de ingreep niet douchen.

Het is normaal dat uw lies de eerste dagen gevoelig is. Ook kan er mogelijk een bloeduitstorting ontstaan. Dat is niet erg en verdwijnt na een aantal dagen vanzelf.

Neemt u contact op als u last krijgt van klachten zoals:

 • pijn op de borst;
 • koorts (38 graden of hoger);
 • een bloedende prikopening in de lies (een klein beetje nadruppelen is niet erg);
 • een erg pijnlijke, gezwollen, rode en/of warme lies;
 • een gevoelloos of pijnlijk been.

De eerste 10 dagen na ontslag belt u tijdens kantoortijden naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (073) 553 60 40 en buiten kantoortijden naar de afdeling Hartbewaking, telefoonnummer (073) 553 25 00.

Bij vragen of problemen ná 10 dagen belt u uw huisarts.

Bel direct 112:

Als de lies plotseling steeds dikker wordt. Dit kan wijzen op een nabloeding. Ga liggen en druk stevig met een vuist op de ontstane bobbel tot er hulp arriveert. Of laat eventueel een huisgenoot stevig op de bobbel drukken.

Als de wond heftig/pulserend (kloppend) gaat bloeden: dit kan duiden op een slagaderlijke bloeding. Raak niet in paniek, maar druk tot er hulp komt met de vingers of vuist de slagader dicht 1 tot 2 cm boven de plaats waar het bloedt. Of laat dit doen door een huisgenoot. Blijf dit doen tot er hulp is.