Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Galwegdrainage

Een galwegdrainage kan nodig zijn als gal vanuit de galwegen niet goed naar de dunne darm kan afvloeien.

Dit is meestal het gevolg van een verstopping, bijvoorbeeld door een galsteen of druk van buitenaf. Hierdoor kan geelzucht ontstaan. Om de afvoer van gal toch mogelijk te maken, legt de arts via uw huid een slangetje in de galwegen.

LET OP! U moet zich voor deze behandeling voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders misschien niet doorgaan. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent assisteert de radioloog bij de uitvoering van de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code RAD-076
Laatste revisie: 5 oktober 2021 - 12:52
Hoe verloopt de behandeling?

Galwegdrainage

Opname in het ziekenhuis

Voor een galwegdrainage wordt u in het ziekenhuis opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of op één van de andere verpleegafdelingen. Als u een nacht moet blijven, breng dan nachtkleding en toiletartikelen mee. U krijgt van tevoren een brief thuisgestuurd met daarin informatie over de opname.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis wordt de afspraak voor de behandeling telefonisch doorgegeven aan de verpleegafdeling. De behandeling zelf vindt in de loop van de dag op de afdeling Radiologie plaats.

Eten en drinken

2 uren voor de behandeling mag u niets meer eten of drinken.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Bespreek dan met uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborant, voorafgaand aan het onderzoek.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Heeft u diabetes?

Dan kan het zijn dat u maatregelen moet treffen. Hiervoor is speciale informatie beschikbaar. Volgt u de hierin genoemde aanwijzingen op. Als u deze informatie niet heeft ontvangen, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie.

Contrastmiddel en antibioticum

Voor het onderzoek is het nodig dat u een antibioticum krijgt. Dit medicijn krijgt u dan al op de verpleegafdeling toegediend via een naaldje in de arm (infuus). Heeft u een allergie voor jodium, contrastmiddelen of antibiotica? Geeft u dit dan door aan uw behandelend arts!

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie. Op de afgesproken tijd brengt de verpleegkundige u hier naar toe. U komt op uw rug op de onderzoektafel liggen. Eerst bepaalt de radioloog met behulp van echografie de plaats waar het slangetje (drain) via de huid zal worden ingebracht. Echografie is een onderzoek dat wordt verricht met behulp van geluidsgolven en is pijnloos. U wordt aangesloten op bewakingsapparatuur om tijdens de behandeling uw hartslag en ademhaling te controleren. Het kan zijn dat u via het infuus een pijnstillend middel krijgt toegediend.

Nadat de arts de plaats heeft bepaald waar het slangetje wordt ingebracht, dekken wij u af met steriele doeken om infectie te voorkomen. Daarna wordt uw huid plaatselijk verdoofd en prikt de arts via de huid een van de galwegen aan met een dunne naald. Via deze naald wordt een contrastmiddel ingespoten. Hierdoor zijn de galwegen te zien met behulp van röntgenstralen. Daarna brengt de arts via de naald een draad in. Over de draad wordt de drain (slangetje) geschoven.

De arts probeert de drain zo te plaatsen dat deze van de galwegen naar de dunne darm loopt. De gal kan dan via de normale weg afgevoerd worden, maar ook via de drain buiten het lichaam in een katheterzak. Soms lukt het niet de drain naar de dunne darm te brengen. Dan blijft de drain in de galwegen liggen en wordt de gal alleen via de drain naar de katheterzak afgevoerd. U heeft dus na het plaatsen van een galwegdrain altijd een drain die uit de buikwand naar buiten komt.

Galwegdrainage

Als het niet lukt de drain van de galwegen naar de dunne darm te leggen, kan uw behandelend arts besluiten om dit enkele dagen later opnieuw te proberen.

Het is mogelijk dat bovenstaande behandeling later moet worden herhaald, bijvoorbeeld omdat de drain verstopt is geraakt of niet meer op de juiste plaats ligt. Om het verschuiven van de drain te voorkomen wordt deze meestal aan de huid vastgemaakt met een hechting.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Meestal is een uitwendige galwegdrainage een veilige behandelingsmethode. Toch kunnen er, zoals bij iedere behandeling, complicaties optreden.

  • Er kan een infectie van de galwegen of galblaas ontstaan. Daarom wordt in een aantal gevallen langer antibiotica toegediend.
  • Soms ontstaat er een ernstige infectie, die kan zorgen voor bloedvergiftiging (sepsis). 
  • Er kan een bloeding ontstaan op de plaats waar de huid is aangeprikt. Hierbij ontstaat vaak een blauwe plek.
  • Er kan inwendig een bloeding optreden.
  • Er kan sprake zijn van gallekkage. Hierdoor kan een buikvliesontsteking ontstaan. 
  • Het lukt niet altijd om de katheter op te voeren in de galwegen of de afvoergang.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de behandeling brengt de verpleegkundige u terug naar de verpleegafdeling. Op de afdeling controleert de verpleegkundige de eerste 2 uur uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Soms is dit langer nodig. De verpleegkundige controleert bij uw terugkomst ook de plaats waar de naald door de huid is gegaan. Het infuus blijft in principe tot de volgende dag zitten. Soms besluit uw behandelend arts dat het infuus langer nodig is.

Als u terugkomt met een uitwendige galwegdrain, moet deze gespoeld worden met een fysiologisch zout (steriel zout water). De verpleegkundige van de afdeling doet dit drie tot vier keer per dag. Ook controleert de verpleegkundige dan de plaats waar de galwegdrain door de huid komt. Het verband wordt dagelijks verschoond.

Als u de eerste uren na het onderzoek klachten krijgt, zoals plotselinge buikpijn, klamheid, zweten en overmatig slap voelen, waarschuwt u dan de verpleegkundige.

Uw behandelend arts bespreekt na de behandeling wat er verder gaat gebeuren.

Hoe lang duurt de behandeling?

De voorbereiding op de behandeling op de afdeling Radiologie duurt ongeveer 10 minuten; de behandeling zelf ongeveer 1 uur. Als de katheter moeilijk in de galwegen te brengen is kan de behandeling langer duren.

Ik lees dat ik een infuus krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.