Headerafbeelding
Zon schijnend op de kersenbloesem in binnentuin
Behandeling

Enucleatie van vleesbomen

Als vleesbomen aan de buitenzijde van de baarmoeder of in de baarmoederwand zitten, kunnen ze worden uitgepeld. 

Dit noemen we myoomenucleatie. Deze behandeling gebeurt meestal via een buikoperatie. Bij kleine of gesteelde vleesbomen gebeurt dit via een laparoscopie

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code GYN-182b
Laatste revisie: 18 december 2020 - 16:13
Hoe verloopt de behandeling?

Enucleatie van vleesbomen

Tijdens het uitpellen van de vleesbomen kunt u soms zoveel bloed verliezen dat een bloedtransfusie nodig is. Een enkele keer is het bloedverlies te veel en niet te stoppen tijdens de operatie. Dan kan de arts besluiten om de baarmoeder verwijderen.

Na een enucleatie kunnen verklevingen ontstaan waardoor u moeilijker zwanger kunt worden. Is de baarmoederholte bij de enucleatie open geweest? Dan adviseert de arts u bij een bevalling een keizersnede.

Dan kunt u deze altijd stellen aan de arts. U kunt bellen naar de polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer: (073) 553 62 50.